ບໍລິສັດການບິນລາວອາດປະເຊີນໜ້າກັບສິ່ງທ້າຍທາຍຈົນຕັ້ງໂຕບໍ່ທັນ ເມື່ອເປີດນານຟ້າເສລີ

ອຸດສາຫະກໍາການບິນໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນພວມປະເຊີນໜ້າກັບການແຂ່ງຂັນຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ພາຍຫລັງ 10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໄດ້ກາຍເປັນປະຊາຄົມອັນໜຶ່ງອັນດຽວໃນທ້າຍປີ 2015 ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ນານຟ້າກາຍເປັນເສລີຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ການຄົມມະນາຄົມທາງອາກາດ, ການບໍລິການ, ຄ່າປີ້ເຮືອບິນ ແລະ ອື່ນໆ. ຂະນະທີ່ ບໍລິສັດການບິນລາວແມ່ນໜຶ່ງທີ່ນອນໃນ 10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນພວມຈະປະເຊີນກັບບັນຫາສິ່ງທ້າຍທາຍເຊັ່ນກັນເປັນຕົ້ນຄຸນນະພາບການບໍລິການ, ເວລາ, ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ມາດຕະຖານອື່ນໆ. ແນວໃດກໍດີ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວຫາກໍໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພຈາກສະມາຄົມຂົນສົ່ງທາງອາກາດສາກົນ ( IATA) ເຊິ່ງພິທີມອບໃບຢັ້ງຢືນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 4 ກຸມພາ 2016 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແຕ່ກໍເປັນເລື່ອງທີ່ແປກຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກໍາການບິນລາວຍັງບໍ່ກວ້າງເທົ່າທີ່ຄວນເປັນຕົ້ນການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ການເປີດສາຍການບິນໃໝ່ລະຫວ່າງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າເຂົ້າໃຈ ແລະ ຫັນມາໃຊ້ສາຍການບິນພາຍໃນຫລາຍຂຶ້ນ. 
ທ່ານ ອານັນ ໄດ້ກ່າວວ່າຕົນເອງເຮັດວຽກໃຫ້ໂຄງການ ສະນັ້ນມັກເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງ ແລະ ຕ່າງປະເທດເລື້ອຍໆ ແຕ່ຂໍ້ມູນບາງດ້ານ ແລະ ການບໍລິການຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນໂດຍສະເພາະຂໍ້ມູນແຜນການບິນ, ການບໍລິການເທີງເຮືອບິນ, ລາຄາປີ້ເຮືອບິນ ແລະ ອື່ນໆ. ແນວໃດກໍດີ ຖ້າພວກເຮົາເປີດນານຟ້າອາດເຮັດໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາການບິນລາວປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍເຊັ່ນດຽວກັນເປັນຕົ້ນການແຂ່ງຂັນດ້ານການບໍລິການ, ເວລາ, ລາຄາປີ້ເຮືອບິນ ແລະ ອື່ນໆ.

Pathedlao Lao