ບ້ານໃໝ່ໂພສີເມືອງທ່າປາງທອງ ກຳລັງລົງມືເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີ

ເຖິງແມ່ນລະດູຝົນປີນີ້ຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະປີນີ້ກໍ່ຖືກຝົນປະຊ້ວງ, ຍ້ອນສາ ເຫດດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົົນໄດ້ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນອາແມ່ນອາໄສນ້ຳຝົນຈາກທຳມະຊາດເປັນຕົ້ນຕໍ. ແຕ່ວ່າເຖິງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ກໍ່ບໍ່ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນບ້ານໃໝ່ໂພສີ ເມືອງທ່າປາງທອງ, ເພາະວ່າບ້ານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບຄອງຊົນລະປະທານເຊສາລະລອງ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນບ້ານນີ້ສາມາດທຳການປູກເຂົ້ານາປີໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.


ມາໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2015 ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສຳລັບການຜະເຂົ້ານາປີໃນລະດູຝົນປີນີ້ ເມືອງທ່າປາງທອງແມ່ນມີແຜນສູ້ຊົນຈະຜະລິດເຂົ້ານາປີ ໃນເນື້ອທີ່ນາທຳການຜະລິດທັງໝົດ 9.284 ເຮັກຕາ ແລະສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບຄາດຄະເນ 4 ໂຕນ/ເຮັກຕາ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ ບ້ານໃໝ່ໂພສີ ເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແມ່ນກຳລັງລົງມືເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີໄດ້ແລ້ວປະມານ 0,5 ເຮັກຕາ ຍ້ອນເມືອງທ່າປາງທອງ ກໍ່ຄືບ້ານໃໝ່ໂພສີແມ່ນມີເນື້້ອທີ່ນາຕິດກັບລະບົບຊົນລະປະທານ ອ່າງເກັບນ້ຳ ເຂື່ອນເຊສາລາລອງ ເຊິ່ງເປັນຊົນລະປະທານແບບນ້ຳໄຫຼເຂົ້າເອງ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຈັກສູບນ້ຳ ແລະ ກະແສໄຟຟ້າປັ່ນເຂົ້າໃນການຊົມໃຊ້ນ້ຳ ຂຶ້ນຄອງຊົນລະປະທານທີ່ນຳເຂົ້າເນື້ອທີ່ນາ ເຊິ່ງທາງປະຊາຊົນບ້ານໃໝ່ໂພສີໄດ້ລົງມືປັກດຳເຂົ້ານາປີຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງເປັນເງື່ອນໄຂເຂົ້າໃນການທຳການຜະລິດເຂົ້ານາປີຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ລົງມືເຮັດນາປີ ຂອງປະຊາຊົນຢູ່ເຂດນີ້ພົບກັບຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະເຮັດໃຫ້ບ້ານໃໝ່ໂພສີກໍ່ຄືເມືອງທ່າປາງທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ລົງມືເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີໄດ້ທັນກັບລະດູການ ຍ້ອນເຫດການດັ່ງກ່າວຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີແຜນການປູກພືດເຂົ້ານາແຊງອີກຕື່ມ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວກໍ່ຄືຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ

ທີ່ມາ Savanhphuttana News