ບົດຮຽນ 3 ຂໍ້ຂອງຄົນ ''ອົກຫັກ''

1.ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສີ່ງທີ່ເຮົາຄວນເບີ່ງຂ້າມ ແມ່ນຫຍັງຄືສີ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດຂື້ນອີກຫາກວ່າມີຄວາມຮັກຄັ້ງຕໍ່ໄປ

ໃນເວລາທີ່ຄວາມຮັກຄັ້ງນີ້ຈົບແລ້ວເປັນອັນສະຫຼຸບໄດ້ວ່າເລື່ອງຄວາມຮັກຂອງເຮົາແລະແຟນເກົ່າທີ່ຜ່ານມານັ້ນເປັນແບບໃດ ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າເຮົາແລະເຂົາມີຂໍ້ບົກພ່ອງຫຍັງແນ່ ຖ້າມີສີ່ງໃດທີ່ເປັນຂໍ້ຜິດພາດແມ່ນບໍ່ໃຫ້ເຮັດອີກ ຖ້າສີ່ງໃດທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັກໃນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ແນ່ວ່າຮັກຄັ້ງຕໍ່ໄປອາດຈະເຕີມເຕັມໃຫ້ເຮົາໄດ້

2.ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຄວາມຮັກບໍ່ແມ່ນການດຶງໃຜໄວ້ສະເໝີໄປ.

ຕໍ່ໃຫ້ຮັກກັນຫຼາຍຊຳໃດ ມື້ໃດມື້ໜື່ງກາຕ້ອງປ່ອຍ, ບໍ່ຈາກເປັນ(ເລີກກັນ)ກໍ່ຕ້ອງຈາກຕາຍມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາຂອງຄວາມຮັກແລະເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດຂອງໂລກນີ້ ຖ້າຈະມີຮັກຄັ້ງຕໍ່ໄປຄວນເພື່ອໃຈແລະເຕືອນໂຕເອງວ່າເຮົາມາຮອດຈຸດນີ້ໄດ້ແນວໃດ

3.ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຕໍ່ໃຫ້ບໍ່ມີໃຜເຮົາກາຢູ່ໄດ້.

ກ່ອນຈະພົບເຂົາ ເຮົາເປັນແບບໃດກາຍັງຢູ່ໄດ້ ແລ້ວເປັນຫຍັງຕອນທີ່ເຂົາຈາກໄປເຮົາຈະຢູ່ບໍ່ໄດ້? ເຂົາໄປມ່ວນໃນທາງຂອງເຂົາ,ເຮົາກາໄປມ່ວນໃນແບບຂອງເຮົາຕໍ່ໄປບໍ່ຄວນມານັ່ງເສຍໃຈຈົມປັກກັບເລື່ອງເກົ່າໆໃຫ້ເສຍເວລາແລະເສຍສຸກຂະພາບ ກ້າວຕໍ່ໄປຖືງເຮົາບໍ່ມີໃຜເຂົ້າມາອີກ ເຮົາກາສ້າງຄວາມສຸກຂື້ນເອງໄດ້

(ໂລກເຮົາບໍ່ມີຫຍັງທີ່ແນ່ນອນ ບໍ່ວ່າຈະຮັກຫຼືເລີກກັນ ຈົ່ງເບີ່ງຫາບົດຮຽນຫຼາຍກວ່າອາລົມເພື່ອດຳລົງຊີວິດຕໍ່ໄປແບບມີສະຕິ)