ນ້ຳໝາກພ້າວມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງານ

ຄຸນປະໂຫຍດຂອງນ້ຳມັນໝາກພ້າວບໍລິສຸດ ໃນອະດີດຫຼືປະຈຸບັນຍັງມີຄົນເຊື່ອວ່ານ້ຳມັນໝາກພ້າວເປັນໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍແຕ່ຄວາມເຊື່ອດັ່ງກ່າວເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດພາດ ແລະກໍ່ກ່າຍເປັນເລື່ອງລ່າສະໄໝໄປແລ້ວເມື່ອການຄົ້ນຄ້ວາທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນຊີວິດຕົວຈິງໃນຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ : ໄທ, ອິນເດຍ, ຟີລີບປີນ.........ໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່ານ້ຳມັນໝາກພ້າວມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວວງຫຼາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະຄວາມງາມ