ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູໝັກຜົມ ເຄັດລັບຜົມງາມທີ່ຫາງ່າຍຈາກໃນຄົວ

ປັນຫາຜົມແຫ້ງແຕກຖືເປັນປັນຫາສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ສາວໆຫຼາຍຄົນໝົດຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ງ່າຍໆເພາະຜົມເສຍເຮັດໃຫ້ສະເໜ່ຂອງທ່ານເບິ່ງຫຼຸດລົງຮູ້ແບບນີ້ແລ້ວຢ່າປ່ອຍ ໃຫ້ຜົມແຫ້ງເສຍມາທຳລາຍຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງທ່ານອີກຕໍ່ໄປເລີຍເພາະມື້ນີ້ພວກເຮົາໄດ້ເອົາເຄັດລັບດີໆຈາກນ້ຳສົ້ມສາຍຊູວັດຖຸທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍໆຈາກໃນຄົວມາຊ່ວຍບຳລຸງ ຜົມເສຍຂອງສາວໆໃຫ້ກັບຄືນສະພາບມາເປັນຜົມງາມສຸຂະພາບດີກັນແລ້ວ

ສູດທີ1

ນຳນ້ຳສົ້ມສາຍຊູມາປະສົມກັບນ້ຳເຜິ້ງແລະນ້ຳມັນໝາກກອກຄົນສ່ວນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນຈາກນັ້ນນຳມາພົມຜົມໃຫ້ທົ່ວຫົວແລະຄຸມດ້ວຍໝວກຄຸມອາບນ້ຳ ໝັກປະໄວ້ປະມານ 30ນາທີແລ້ວຄ່ອຍສະຜົມສູດນີ້ຈະຊ່ວຍຟື້ນຟູຜົມແຫ້ງແຕກປາຍໃຫ້ກັບມາມີສຸຂະພາບດີຂື້ນໄດ້

ສູດທີ2

ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູເຄິ່ງຖ້ວຍຜະສົມກັບນ້ຳໝາກນາວອີກເຄິ່ງຖ້ວຍຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນນຳມາໝັກຜົມຖິ້ມໄວ້ປະມານ 10-15 ນາທີກ່ອນສະຜົມ ສູດນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສີຜົມທີ່ຍ້ອມໄວ້ຊັດເຈນຂຶ້ນແລະມີສີງາມໄປອີກດົນ

ສູດທີ3

ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູເຄິ່ງຖ້ວຍມາປະສົມກັບຊອສຖົ່ວເຫຼືອງອີກເຄິ່ງຖ້ວຍຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນແລ້ວນຳມາທາທີ່ຜົມໃຫ້ທົ່ວໝັກປະໄວ້ປະມານ 20 ນາທີ ແລ້ວ ຄ່ອຍສະຜົມໃຫ້ສະອາດສູດນີ້ຈະຊ່ວຍບຳລຸງໃຫ້ເສັ້ນຜົມດົກດຳແລະເງົາງາມເປັນທຳມະຊາດ

ສູດທີ4

ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູເຄິ່ງຖ້ວຍມາປະສົມກັບນ້ຳອຸ່ນເຄິ່ງຖ້ວຍຈາກນັ້ນນຳມາໝັກເສັ້ນຜົມໃຫ້ທົ່ວຫົວແລ້ວໃຊ້ໝວກຄຸມອາບນ້ຳຄຸມປະໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວຄ່ອຍລ້າງອອກໃຫ້ສະ ອາດສູດນີ້ຈະຊ່ວຍທຳຄວາມສະອາດໜັງຫົວແລະຊ່ວຍໃຫ້ລັງແຄຫຼຸດລົງອີກດ້ວຍ

ສູດທີ5

ນຳໄຂ່ແດງ 1 ໜ່ວຍມາຜະສົມກັບນ້ຳເຜິ້ງແລະນ້ຳສົ້ມສາຍຊູຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ ຈາກນັ້ນນຳມາທາທີ່ຜົມແລະນວດໃຫ້ທົ່ວຫົວໝັກໄວ້ປະມານ 30 ນາທີ ແລ້ວຄ່ອຍສະຜົມຕາມປົກກະຕິສູດນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດປັນຫາຜົມແຕກປາຍແລະຊ່ວຍໃຫ້ຜົມນຸ້ມມື່ນແລະເງົາງາມຂຶ້ນ

====================================================================================================================================