ນ້ຳຕົກແອນເຈທີ່ມີຄວາມສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ

ນຳ້ຕົກແອນເຈ Angel falls) ຕັ້ງຢູ່ກາງປ່າດົງດິບຕັ້ງຢູ່ປະເທດ ເວເນຊຸເວລາ ເປັນນ້ຳຕົກທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ ສຸງກ່ວານ້ຳຕົກແອງກາລາ 18 ເທົ່າ ມີຄວາມສູງກວ່າ 997 ແມັດ ເຊິງຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າໄປເບິ່ງນ້ຳຕົກສາມາດເຂົ້າໄປທາງເຮືອ ແລະ ຍົນເທົ່ານັ້ນ

ຊື່ຂອງຕາດມາຈາກຄົນຂັບຍົນຊາວອາເມລິກັນ ຊື່ ຈີມມີ ເອເນເຈຜູ້ຄົ້ນພົບຕາດແຫ່ງນີ້ເປັນຄົນທຳອິດ