ນ້ຳຕົກຕາດສະໝອງພາກ. (ແຂວງອັດຕະປື)

ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຕໍາໝາຍຢອດ ເມືອງສະໜາມໄຊ ຫ່າງຈາກເມືອງສາມັກຄີໄຊ ປະມານ 56 ກິໂລແມັດ. ເກີດຈາກຫ້ວຍສະໝອງ ໄຫຼຕົກໃສ່ເຊປຽນ, ມີຄວາມສູງປະມານ 10 ແມັດ ແລະ ກວ້າງປະມານ 30 ແມັດ, ເປັນສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນທີ່ສວຍງາມ ແບບທຳມະຊາດ, ເດີນທາງເຂົ້າໄປເຖິງ ຕາມເສັ້ນທາງ 18 ອາ (ທາງດິນແດງ).

…………………………………………………….

ຂໍຂອບໃຈທີມາ : http://www.laogov.gov.la