ນ້ອງ ແຫຼ້ ທີ່ເປັນມະເຣັງທຳລາຍເມັດເລືອດຂາວ

ວັນທີ່ 12/11/2014 ທີມງານໄດ້ລະດົມນໍ້າໃຈເຊື່ອເຫຼືອ ນ້ອງ ແຫຼ້ ທີ່ເປັນມະເຣັງທຳລາຍເມັດເລືອດຂາວຈົນແຜ່ນລາມໃສ່ເບົ້າຕາສອງເບື້ອງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດມອງເຫັນໄດ້ ເຊິ່ງທາງທີມງານໄດ້ຕິດຕໍ່ໄປຫາພໍ່-ແມ່ຂອງນ້ອງເພື່ອມາຮັກສາປິ່ນປົງຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍເດັກ ນະຄອນຫຼວງ, ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຈາກທ່ານໝໍ ອາການກະດີຂື້ນ, ບໍ່ໄຂ້, ບໍ່ຮ້ອງເຈັບປວດຄືຕອນຢູ່ບ້ານ ຕາມທີ່ພໍ່ ຄຳສິງໄດ້ບອກກັບທາງທີມງານ. ຈົນມາຮອດວັນທີ 10 ທັນວາ 2014 ອາການຂອງນ້ອງກໍ່ຊຸດລົງ ຈົນໃນທີ່ສຸດນ້ອງກໍ່ຈາກພວກເຮົາໄປຢ່າງບໍ່ມີວັນກັບມາ.

 

ພໍ່ຄຳສິງ (ພໍ່ນ້ອງແຫຼ້) ໄດ້ຝາກຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າປິ່ນປົວພ້ອມສົງສະການໃຫ້ນ້ອງຈົນສຳເລັດ ບໍ່ວ່າຄົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດນະທີ່ນີ້ດ້ວຍ!