ນິລະເອີ້ນວ່າຄວາມຜິດພາດແລະອຸປະຕິເຫດ 555

=====================

Cr: ยิ้มแย้ม Yim Yaem