ນຳ້ຫອມຂອງແທ້ມາຈາກສິງກະໂປ ທີ່ຂາຍດີທີສຸດໃນຕອນນີ້

ນຳ້ຫອມຂອງແທ້ມາຈາກສິງກະໂປ ທີ່ຂາຍດີທີສຸດໃນຕອນນີ້
ສຳຫັບ ຍິງ-ຊາຍ


ຂາຍຍ່ອຍ-ສົ່ງ / ຮັບໂຕແທນ
ລາຄາພຽງແຕ່ :
1 ຫຼອດໆ 45.000 ກີບ
3 ຫຼອດໆ 40.000 ກີບ
5 ຫຼອດໆ 35.000 ກີບ
*ຮັບປະກັນຄວາມຫອມຕິດດົນ 6-8 ຊົ່ວໂມງ
*ຫຼອດ1 ໃຊ້ໄດ້ດົນ 2-3 ອາທິດ
ສົນໃຈສອບຖາມໄດ້ w.a +8562077744143
w.c : kitaR1
Line : guitar_1122