ນຳ້ຕົກຕາດຫີນພູເຂົາໄຟ Litlanesfoss ໄອແລນ

ໜຶ່ງໃນນ້ຳຕົກຕາດຫີນພູເຂົາໄຟທີ່ມີຊື່ສ້ຽງຂອງໄອແລນ ຄື : ນ້ຳຕົກ Litlanesfoss ເປັນຄວາມງາມແປກຂອງສາຍນ້ຳທີ່ໄຫຼ່ຜ່ານຜາຫີນ ພູເຂົາໄຟຮູບແທ່ງ ເຊິ່ງເກີດຈາກການເຢັນຕົວລົງຢ່າງຊ້າໆຂອງລາວາເກືອບ 20 ລ້ານປີແລ້ວ ທັດຈາກນ້ຳຕົກ Litlanesfoss ຂື້ນໄປຍັງມີນ້ຳຫີນພູເຂົາໄຟອີກໜຶ່ງແຫ່ງ ຄືນ້ຳຕົກ Hengifoss ນ້ຳຕົກທີ່ສູງເປັນອັນດັບ 3 ຂອງໄອແລນ ດ້ວຍຄວາມສູງ 118 ແມັດ ຢູ່ຫ່າງຈາກ Litlanesfoss ພ້ຽງ 2,5 ກິໂລແມັດ