ນາຍົກເອົາໃສ່ໃຈຄ່າໄຟແພງ ແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຮີບດ່ວນ!!!

       ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວສະເໜີໃຫ້ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງອະທິບາຍຂໍ້ຜິດພາດກໍລະນີຄ່າແພງຜິດປົກກະຕິ-ສະແດງຈຸດຢືນຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດ-ຖ້າພົບຜູ້ລະເມີດຕ້ອງໃສ່ວິໄນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ-ສົ່ງເງິນຄືນ ຫລື ຮັກສາຄ່າໄຟຟ້າໄວ້ຊໍາລະເດືອນຕໍ່ໄປ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວຮີບດ່ວນຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນອີກ

        ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫລວດ ແລະ ຊັ້ນຄົນຕ່າງໆຕົບມືສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ດີໃຈຢ່າງລົ້ນເຫລືອຫາແນວປຽບບໍ່ໄດ້ ຕໍ່ ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາຍຫລັງມີຄໍາສັ່ງຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວເລກທີ 18/ນຍລົງວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2016 ລະບຸວ່າ:
+ ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ອະທິບາຍ ແລະ ຢັ້ງຢືນນະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນທໍາຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານເພື່ອຮັບໃຊ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ປັດຈຸບັນເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
+ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ສົມທົບກັບທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດກາຄືນມາດຖະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຊອກຫາສາເຫດຕົວຈິງທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໃນການອອກໃບບິນໄຟຟ້າ ແລະ ຄົ້ນຄົ້ວແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄວ.ໃບໄຟຟ້າໃດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂ ແລະ ສົ່ງເງິນຄືນ ຫລື ຮັກສາໄວ້ຊໍາລະຄ່າກະແສໄຟໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ເດືອນຕໍ່ໄປ.
+ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຊີ້ນໍາບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວກວດກາຄືນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານກ່ຽວຂ້ອງສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ຜູ້ກະທໍາຜິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ,ປັບປຸງສັບຊ້ອນພະນັກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນອີກ.
+ໃຫ້ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວຕັ້ງສູນຮັບຂໍ້ຂັດຂ້ອງ ແລະ ຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ລົງກວດກາແຕ່ລະກໍລະນີໃຫ້ລະອຽດດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງເພື່ອໃຫ້ຄວາມຍຸຕິທໍາຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງແທ້ຈິງ
+ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ຄົ້ນຄົ້ວປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າຄືນໃໝ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະການພັດທະນາຕົວຈິງຂອງປະເທດ, ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານເພື່ອພິຈາລະນາ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Pathedlao Lao