ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລະບຸ ລາວເຮົາຍັງ “ບໍ່ສາມາດ” ຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ໃນປີ 2020

ເມື່ອຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັກ 6 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຂຶ້ນລາຍງານຕໍ່ໍກັບກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ກ່ຽວກັບວຽກງານລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ວຽກງານສູ້ຊົນໃຫ້ ສປປ ລາວຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ລະບຸລາວເຮົາບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໄດ້ໃນປີ 2020 ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ (DC).

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາມາຫຼາຍປີແລ້ວ, 43 ປີໃນການພັດທະນາປະເທດທີຜ່່ານມາ, ພັກ ແລະ ລັດໄດ້ພະຍາຍາມບຸກບືນເຮັດໃຫ້ປະເທດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ສະຫະປະຊາຊາດວາງອອກ ເຊິ່ງມີການກຳນົດເງື່ອນໄຂ 3 ຢ່າງອອກມາ ເປັນໂຕຊື້ວັດລະດັບການພັດທະນາຂອງແຕ່ລະປະເທດ.ຍ້ອນກັບໄປເມື່ອປີ 2001 ລາວເຮົາໄດ້ກຳນົດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍລະບຸວ່າອີກ 20 ປີຕໍ່ໜ້າ ຫຼື ພາຍໃນປີ 2020 ຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເຊິ່ງພາຍຫຼັງການປະເມີນຂອງສະຫະປະຊາຊາດເຫັນໄດ້ວ່າ ເຮົາຍັງບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກໄດ້.ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບມາດຖານ 3 ຢ່າງທີ່ລາວເຮົາຕ້ອງບັນລຸ ເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ມາດຖານທຳອິດກໍຄື ລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດ ຫຼື GNI ເຊິ່ງສະຫະປະຊາຊາດວາງໄວ້ທີ່ 1,230 ໂດລາຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ເຊິ່ງລາວເຮົາແມ່ນບັນລຸ 1,996 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ຖືວ່າໄດ້ຕາມເງື່ອນໄຂແລ້ວ. ທັງນີ້ GNI ເປັນລາຍຮັບທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະຊາຊົນ ເຊິ່ງທາງສະຫະປະຊາຊາດສຳຫຼວດ ແລະ ຄິດໄລ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດກັບລາຍຮັບທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະຊາຊົນ.ອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນ ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ ຫຼື SAI ໂດຍຕາມມາດຖານແມ່ນຕ້ອງສູງກວ່າ 66. ຕາມການສຳຫຼວດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ, ລາວເຮົາຢູ່ທີ່ລະດັບ 72.8 ເຫັນວ່າເກີນມາດຖານທີ່ວາງໄວ້.ແນວໃດກໍຕາມດັດສະນີຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດ ຫຼື EVI ເຊິ່ງຕາມມາດຖານແມ່ນຕ້ອງຕໍ່າກວ່າ 32. ໃນຂະນະທີ່ປະເທດລາວ ຕົວຈິງແລ້ວແມ່ນເຮົາປະຕິບັດໄດ້ 33.7 ແລະ ຄວນຈະຕ້ອງຕໍ່າກວ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດບັນລຸເງື່ອນໄຂຂໍ້ນີ້ໄດ້.ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດລະບຸວ່າ ໃນປີ 2021 ຈະມີການສຳຫຼວດເງື່ອນໄຂທັງ 3 ຢ່າງນັ້ນອີກຄັ້ງ, ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ລາວເຮົາຈະຍັງບໍ່ສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ເທື່ອໃນປີ 2020.“ເມື່ອເປັນແນວນີ້ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ບືນຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ຫຼຸດພົ້ນຈາກປະເທດພັດທະນາ ເຊິ່ງກໍຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຊັດເຈນວ່າ ເມື່ອໃດເຂົາຈຶ່ງຈະປະກາດອີກຄັ້ງ ຫຼັງຈາກທີ່ສຳຫຼວດໃນປີ 2021”,ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາ.ແນວໃດກໍຕາມ ເຖິງວ່າຈະຍັງບໍ່ທັນສາມາດຫຼຸດພົ້ນຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໄດ້ໃນປີ 2020, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ກ່າວວ່າ ສິ່ງທີ່ປະເທດລາວຢາກໄດ້ທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ກໍຄືການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ສ້າງໃຫ້ປະຊາຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳ, ສ້າງກຸ່ມການຜະລິດຂຶ້ນ ໃຫ້ປະຊາຊົນຜະລິດສິນຄ້າ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າໄດ້, ໃຫ້ມີເງິນລ້ຽງຊີວິດ, ເຂົ້າສູ່ການຜະລິດ, ສົ່ງລູກຫຼານຮຽນ ແລະ ເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວ ເທື່ອລະກ້າວ ເຊິ່ງເປັນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍໃຫຍ່ຂອງພັກເຮົາ

CR:ນສພ ເສດຖະກິດການຄ້າ