ນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ຜູ້ຍາດໄດ້ອັນດັບທີ I ນາງວັນວິໄລ ເພັດສະໄພວັນ

ຜົນການເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ ລະດັບຊາດຂອງແຂວງຈຳປາສັກ ປະຈຳສົກຮຽນ 2017-2018 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 24-27 ເມສາ 2018 ຜ່ານມາເຫັນວ່າປະສົບຜົນສຳເລັດໃນລະດັບດີ ສາມາດເສັງຕິດອັນດັບທີ 1-3 ໄດ້ຈຳນວນ 5ຄົນ ຕົ້ນຕໍກໍ່ແມ່ນນັກຮຽນຈາກ ມສ ໂພນໄຊ ເມືອງປາກເຊ ມີຈຳນວນ 3 ຄົນ.ໃນນັ້ນຕິດອັນດັບທີ່ສູງສຸດຂອງປະເທດແມ່ນ ນາງ ວັນວິໄລ ເພັດສະໄໝ.

ນາງວັນວິໄລ ເພັດສະໄໝ ອາຍຸ 19ປີ,ນັກຮຽນເກັ່ງຊັ້ນ ມໍ7 ມສ ໂພນໄຊ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນເກັ່ງແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງນັກຮຽນເກັງລະດັບຊາດໃນວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ທີ່ສາມາດຍາດໄດ້ອັນດັບທີ 1 ໄດ້ຮັບເງີນລາງວັນ 10 ລ້ານກີບ,ນາງ ວັນວິໄລ ເພັດສະໄໝ ກ່າວວ່າ :ກ່ອນຈະມາເປັນນັກຮຽນເກັ່ງໄດ້ຍ້ອນນ້ອງເອງມີຈິດໃຈມັກຮຽນວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ເປັນພິເສດ ມາແຕ່ໄລຍະຮຽນຢູ່ຊັ້ນປະຖົມ ເຊີ່ງມີແຮງຈູງໃຈຈາກລຸ່ນເອື້ອຍຄົນໜື່ງ ໂດຍເຫັນເພີ່ນໄປຮ່ວມການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດ ສາມາດຍາດໄດ້ອັນດັບທີ 3 ກໍ່ເກີດມີແຮງບັດດານໃຈ ຄວາມຫວັງຢາກເຮັດໄດ້ຄືເພີ່ນ ຈື່ງຖືເອົາເພີ່ນເປັນແບບຢ່າງ,ເລີ່ມແຕ່ນັ້ນມາກໍ່ພະຍາມຄົ້ນຄ້ວາຮ່ຳຮຽນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.ສຳລັບວິທີການຄົ້ນຄວ້າຮໍ່າຮຽນກໍ່ຄ້າຍໆຄືກັນກັບໝູ່ ເວລາຮຽນໃນຫ້ອງກໍ່ຕັ້ງໃຈຟັງຄຳຄູອະທິບາຍ,ຈົດກ່າຍ,ດຸໝັ່ນແກ້ບົດຝຶກຫັດ,ບໍ່ເຂົ້າໃຈກໍ່ຖາມ ແລະ ເວລານອກໂມງຮຽນກໍ່ຄົ້ນຄ້ວາດ້ວຍຕົນເອງອສະເພາະວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ດຸໝັ່ນອ່ານປື້ມ ໝັ່ນເລົ່າກ່ຽວກັບອັກຂະຫຼະວິທີ,ໝັ້ນແຕ່ງເລື່ອງ,ແຕ່ງກາບກອນ ຈື່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ ສາມາດພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກ້າວຂື້ນເລື່ອຍໆ.

ນາງ ວັນວິໄລ ເພັດສະໄໝ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ຜົນສຳເລັດໃນການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນຄວາມພາກພູມໃຈຢ່າງສູງ ທີ່ຕົນສາມາດນຳເອົາຜົນສຳເລັດອັນມີກຽດ ແລະ ຊື່ສຽງ ມາໃຫ້ຄອບຄົວ,ໂຮງຮຽນ ກໍ່ຄືແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວເກີດຂື້ນໄດ້ແມ່ນຍ້ອນຫຼາຍປັດໃຈຄືື ນອກຈາກຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຄ້ວາຮ່ຳຮຽນຂອງຕົນເອງແລ້ວ ກໍ່ຍັງມີຄູອາຈານ ແລະ ຄອບຄົວ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງພຽບພ້ອມໃນແຕ່ລະດ້ານເປັນຕົ້ນການສົ່ງແກ່ການຮຽນ ການອົບຮົມບົ່ມສອນດ້ານຄຸນສົມບັດ,ດ້ານວັດຖຸຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ການຮຽນ.ໃນອະນາຄົດຕົນເອງກໍ່ຈະສຶບຕໍ່ພັດທະນາດ້ານການສຶກສາຮໍ່ານຮຽນໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ ເພື່ອກ້າວໄປເຖີງຈຸດໝາຍທີ່ຫວັງໄວ້ຄືຢາກສຶກສາຕໍ່ໃນລະດັບການສຶກສາວິຊາຊີບກ່ຽກັບວິຊາ ແພດສາດ ແລະ ໃນຄອບຄົວຂອງນ້ອງມີຈຳນວນ 6 ຄົນ,ໃນນັ້ນມີອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຮ່ວມກັນ 3 ຄົນ,ນ້ອງເປັນລູກຄົນທີ 2 ,ເມື່ອກ່ອນພໍ່ດປັນທະຫານ ( ປັດຈຸບັນເພີ່ນພັກຜ່ອນເຂົ້າບຳນານແລ້ວ) ສ່ວນແມ່ມີອາຊີບຄ້າຂາຍ ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານ ພັດທະນາ ສະພານໄຊ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ນາງ ລັດຕະນາ ວິໄລສານ ຄູສອນວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີກ່າວວ່າ: ໂດນພື້ນຖານແມ່ນເນັ້ນການສອນຕາມຫຼັວວິຊາຄູ ພ້ອມເອົາໃຈໃສ່ໃນການແຕ່ງບົດສອນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ເໝາະສົມຕໍ່ລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ຂອງນັກຮຽນ ອີກດ້ານໜື່ງກໍ່ຖືສຳຄັນກ່ຽວກັບການສົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ນັກຮຽນ ເຊີ່ງເນັ້ນຄຳອະທິບາຍຊັດເຈນ ໃຊ້ປະໂຫຍດອະທິບາຍຮັບຟັງເຂົ້າໃຈງ່າຍ.ສຳລັບນາງ ວັນວິໄລ ເພັດສະໄພວັນ ຊື່ງແມ່ນນັກຮຽນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ບຳລຸງ ສິດສອນ ໃນວິຊາພາສາລາວ -ວັນນະຄະດີ ຈົນສາມາດສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບຊາດຍາດໄດ້ທີ 1 ທີ່ເປັນແບບຢ່າງອັນດີເລີດໃຫ້ແກ່ໝູ່ເພື່ອນ ໂດຍຜ່ານການສິດສອນຕົວຈີງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ຜູ້ກ່ຽວມີພອນສະຫວັນທາງດ້ານການຮຽນວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ຊື່ງເວລາຮຽນເຂົ້າໃຈໄວ

ທ່ານ ບາລີ ສໍປະເສີດ ຜູ້ອຳນວຍການ ມສ. ໂພນໄຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຜ່ານມາໄດ້ເປັນເຈົ້າການໃນການຊີ້ນຳ-ນຳພາ ຄູອາຈານພາຍໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ສຸມໃສ່ການສິດສອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ສອນໄປແລ້ວໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ພ້ອມດຽວກໍ່ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງຄູອາຈານສອນບຳລຸງໃນແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ,ແຕ່ລະວິຊາ ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ,ມີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນມີການແຂ່ງຂັນນັກຮຽນເກັ່ງໃນແຕ່ລະເດືອນ ເພື່ອສ້າງບັນຍາກາດໃນການຮໍ່າຮຽນໃຫ້ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ. ພ້ອມນີ້ ມສ.ໂພນໄຊ ກໍ່ຍັງມີນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ສາມາດສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງຕິດອັນດັບຊາດຄື: ນາງ ລົດຈະນາ ອິນທະວົງ ອາຍຸ 16 ປີ,ມໍ4 ເສັງຕິດອັນດັບ2 ວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານ ພັດທະນາ ຫ້ວຍຍາງຄຳ,ນາງພອນທິບ ແສງສີສູນທອນ ອາຍຸ 15ປີ,ມໍ4 ເສັງຕິດອັນດັບ3 ວິຊາ ຟີຊິດສາດ ປັດຈຸບັນຢູ່ບ້ານ ພັດທະນາ ຫ້ວຍປູນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ : ຈັນທະວີສັກ (ໜັງສືພິມຈຳປາໃໝ່)