ນັກສຶກສາລາວ 20 ຄົນໄດ້ຮັບທຶນຈາກຍີ່ປຸ່ນ

ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017 ທ່ານ ທາເກະຊິ ຮິກິຮາຣະ ເອກອກັຄະຣາຊະ ທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດງານ ລ້ຽງສົ່ງໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ ຊຶ່ງຈະ ເດີນທາງໄປສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ພາຍໃຕ້ທຶນການສຶກສາ 2 ໂຄງການ ຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ JDS ແລະ YLP ທີ່ບ້ານພັກທ່ານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ທຶນການສຶກສາດ້ານການພັດທະນາ ຊັບພະຍາກອນມະນດ (JDS) ແມ່ນທຶນ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ສະໜອງໃຫ້ລັດຖະ ກອນລາວໄປສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາ ໂທເປັນໄລຍະ 2 ປີທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ລາວ. ໂຄງການນີ້ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1999 ເປັນຕົ້ນມາ, ນັກສຶກສາລາວຫຼາຍກວ່າ 350 ກໍ່ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ຕະຫຼອດມາ.

ປີ້ນີ້ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ JDS ຈຳ ນວນ 20 ຄົນ ຈະໄດ້ໄປສຶກສາ ແລະ ເຮັດຄົ້ນຄວ້າ ໃນຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ໂຄງການຜູ້ນຳໄວໜຸ່ມ YLP ມີຈຸດປະ ສົງເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນອະ ນາຄົດໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນໄວໜຸ່ມ. ນັບ ແຕ່ປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາ ລັດຖະກອນ ລາວປະມານ 50 ຄົນ ກໍ່ໄດ້ຮັບທຶນການ ສຶກສາ ເພື່ອສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທ ເປັນໄລຍະເວລາ 1 ປີ ໃນ 5 ຂະແໜງການ: ນະໂຍບາຍລັດ, ນະໂຍບາຍລັດທ້ອງຖິ່ນ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ, ກົດໝາຍ ແລະບໍລິຫານ ສາທາລະນະສຸກ.

ໃນງານລ້ຽງສົ່ງ ທ່ານ ທາເກະຊິ ຮິກິ ຮາຣະ ໄດ້ກ່າວສະແດງຄວາມຍິນດີຕໍ່ກັບ ນັກສຶກສາທີ່ຖືກຄັດເລືອກໃນຄັ້ງນີ້ພ້ອມ ກັນນັ້ນ, ກໍ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈແກ່ພວກເຂົາໃນ ການໄປຮຽນທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານໄດ້ ກ່າວວ່າ: ມັນເປັນໂອກາດທີ່ດີສຳລັບ ພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະໄດ້ພັດທະນາຕົວເອງ ໂດຍຜ່ານການສຶກສາຮ່ຳຮຽນໃນສະພາບ ແວດລ້ອມໃໝ່. ໃນຖານະຜູ້ນຳໃນອະນາ ຄົດຂອງລາວ, ທ່ານຫວັງວ່າພວກເຂົາ ເຈົ້າຈະເກັບກຳເອົາຄວາມຮູ້ ແລະປະສົບ ການຕ່າງໆ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາປະເທດຂອງຕົນ. ນອກ ຈາກນັ້ນ ພວກເຂົາຍັງຈະກາຍເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງປະຊາຊົນຂອງສອງປະເທດ ອີກດ້ວຍ”.

ໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ນັກສຶກສາລາວ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ ແລະກຳລັງຈະເດີນທາງ ໄປສຶກສາຕໍ່, ທ່ານ ອິນທາ ດວງພິລາ, ຊຶ່ງຈະໄປສຶກສາການວິເຄາະປະສິດທິ ພາບໃນຂະແໜງການທະນາຄານ ແລະ ທ່ານ ທະນົງສັກ ສັນຕິບັນດິດ ພະນັກງານ ຈາກກະຊວງພາຍໃນ ຊຶ່ງຈະໄປສຶກສາ ດ້ານການປົກຄອງໄດ້ກ່າວສະແດງ ຄວາມຂອບໃຈ ແລະຈະຕັ້ງໃຈສຸມທຸກ ເຫື່ອແຮງສະຕິປນັຍາຂອງຕົນເຂົ້າໃສ່ ການຮ່ຳຮຽນສຶກສາທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ໃນງານລ້ຽງດັ່ງກ່າວໃຫ້ກຽດເຂົ້າ ຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ເຄນທອງ ຮອງປະ ທານກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເປັນອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດລາວ ປະຈຳຍີ່ປຸ່ນ ແລະທ່ານ ໂຢເນຢາມາ ຫົວ ໜ້າຫ້ອງການໄຈກາປະຈຳ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຂັ້ນຫົວໜ້າກົມ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ບັນດາພະນັກງານຈາກ ພາກລັດ (ລວມທັງອະດີດນັກສຶກສາທີ່ ໄດ້ຈົບຈາກບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຍີ່ປຸ່ນພາຍໃຕ້ທຶນດັ່ງກ່າວອີກຫຼາຍທ່ານ) ແລະອະດີດນັກສຶກສາຈາກທຶນການສຶກສາອື່ນໆອີກ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ບົດຄວາມໃຫມ່ໆ