ນັກສຶກສາລາວໄດ້ທຶນຮຽນທີ່ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ

ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ມີໂອກາດຈະກ້າວໜ້າໃນອະນາຄົດ 22 ຄົນ ໄດ້ຮັບທືນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີເພື່ອໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະປະລິນຍາໂທຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີໃນສົກປີ 2016. ເລີ່ມຕັ້ງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໄດ້ໃຫ້ທືນແກ່ນັກສຶກສາຄົນລາວ, ມາຮອດປະຈຸບັນມີນັກສຶກສາຈົບມາຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີທັງໝົດ 1,200 ຄົນ.

ຫຼັງຈາກປະສົບຜົນສຳເລັດຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທຸກຄົນໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຢູ່ທົ່ວ ສປສປລາວ. ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີປະຈຳ ສປປລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບທືນໃນປີນີ້ພວມຈະມີໂອກາດໄດ້ໄປສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ແລະມີປະສົບການຊີວິດໃໝ່ຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ທຸກຄົນຈະໄດ້ຮຽນທັັກສະ ແລະຄວາມຮູ້ໃໝ່ເພື່ອນຳກັບມາຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາ ສປປລາວ, ແລະ ທັງໝົດຈະເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນຂອງສອງຊາດລາວ-ອົດສະຕຣາລີແໜ້ນແຟ້ນຂື້ນກວ່າເກົ່າ”. ທືນການສຶກສາຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໃນ ສປປລາວ ແມ່ນບໍລິຫານໂດຍສະຖາບັນລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ຮ່ວມກັບວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນ College.

........................................................................................................................................................................................

ທີ່ມາ: http://www.australiaawards.gov.au/ http://www.laosaustraliainstitute.org/