ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວ່າວິທີການທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ '' ຫົວລ້ານ '' ໃຫ້ກັບຄົນເຮົາໄດ້''

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບວ່າວິທີການທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ '' ຫົວລ້ານ '' ໃຫ້ກັບຄົນເຮົາໄດ້''
ບັນຫາຜົມລົ່ນ ຜົມບາງ ແລະຫົວລ້ານເປັນບັນຫາທີ່ກວນໃຈຜູ້ຊາຍຫລາຍຄົນຈຶ່ງມີຄົນຫລາກຫລາຍພະຍາຍາມຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ເຊິ່ງກໍ່ມີທັງໄດ້ຜົນແນ່ແລະບໍ່ໄດ້ຜົນແນ່ ສ່ວນວິທີທີ່ໄດ້ຜົນທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນກໍ່ຕ້ອງເສຍເງີນໄປຫລາຍພໍສົມຄວນ
ແລະນີ້ແມ່ນຂ່າວດີຂອງທຸກຄົນທີ່ກຳລັງມີບັນຫາກັບເສັ້ນຜົມເມື່ອນັກວິທະຍາສາດຈາກປະເທດເກົາຫລີໃຕ້ໄດ້ຄົ້ນພົບສານເຄມີທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ເສັ້ນຜົມປົ່ງງາມ

 

ນັ້ນຄື '' CXXC-type zine finger protein 5 '' ໂປຼຕີນທີ່ເກີດຈາກການລອງປະສົມປະສານຕ່າງໆໂດຍນັກວິທະຍາສາດນຳທີມໂດຍ Kang-Yell Choi ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຍອນເຊ

 

ຜົນຈາກການທົດລອງໃນໝູ່ເປັນເວລາ 28ວັນ ພົບວ່າສານເຄມີ CXXC ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເສັ້ນຜົມຂອງພວກມັນປົ່ງງາມ

ນອກຈາກນີ້ເມື່ອໃຊ້ຮ່ວມກັບສານເຄມີທີ່ເອີ້ນວ່າ Valproic acid ຍັງເຮັດໃຫ້ຂົນປົ່ງໄວ

ທີ່ແຮງໄປກວ່ານັ້ນໂປຼຕີນຊະນິດນີ້ຍັງມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ການສ້າງຮູຂຸມຂົນໃຫມ່ ແລະ ອາດຊ່ວຍຟື້ນຟູເນື້ອເຍື່ອທີ່ຖືກທຳລາຍໄດ້ອີກດ້ວຍ

ໃນອານາຄົດເຮົາອາດສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຜົມລົ່ນ ຜົມບາງ ຫົວລ້ານ ທີ່ກຳລັງກວນໃຈໃຜຫລາຍໆຄົນຢ່າງໄດ້ຜົນແລະມີປະສິດທິພາບ ຈາກການວິໃຈແລພພັດທະນາໂປຼຕີນ CXX