ນັກຈິດຕະວິທະຍາໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ 11 ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມສຳພັນທີ່ແທ້ຈິງ

ນັກຈິດຕະວິທະຍາໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ 11 ສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກວ່າແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມສຳພັນທີ່ແທ້ຈິງ
ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຄົນສອງຄົນນັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ລະອຽດແລະຊັບຊ້ອນ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງນອກຈາກຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມຖືກຕ້ອງເລື່ອງຂອງຈິດຕະວິທະຍາເປັນສິ່ງທີ່ຄວນນຳມາວິເຄາະເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ພົບຄວາມສຳພັນທີ່ດີແລະຍືນຢາວ


11.ສັນຍານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມສຳພັນຄັ້ງນີ້ຍືນຢາວແລະຈິງຈັງ ໂດຍນັກຈິດຕະວິທະຍາ Gleb Tsipursky Ph.D


1.ການສະແດງອອກໃນສະຖານະການຕຶງຄ້ຽດ


ຖ້າຕ້ອງເຈີໃນສະຖານະການຄ້ຽດແລະລຳບາກ ຄວນມີຝ່າຍໃດຝ່າຍຫນຶ່ງທີ່ສະລັບອາລົມກັນ ເປັນຜູ້ປອບໃຈແລະພາຍາຍາມເຮັດໃຫ້ອີກຝ່າຍດີຂຶ້ນບໍ່ແມ່ນໜັກລົງກວ່າເກົ່າ


2.ວິທີຄິດ


ທັງສອງຝ່າຍຕ້ອງຍອມຮັບ ເຂົ້າໃຈ ແລະໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນແລະກັນບໍ່ຕ້ອງເອົາແຕ່ຊະນະກັນແລະກັນ


3.ຮ້ອງຂໍ


ຄົນເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ດັງນັ້ນຖ້າຢາກໃຫ້ຄວາມຮັກໝັ້ນຄົງ ແລະ ບໍ່ມີອຸປະສັກ ກໍ່ຕ້ອງເປີດໃຈ ແລະ ກ້າ ທີ່ຈະບອກອີກຝ່າຍວ່າເຮົາຕ້ອງການຫຍັງ ມັກຫຍັງ ຫຼື ບໍ່ມັກຫັຍງ


4.ພື້ນທີ່ສ່ວນໂຕ 


ຄວາມຮັກຄືການແບ່ງປັນພື້ນທີ່ແລະຊ່ວງເວລາດີໆ ໃຫ້ແກ່ກັນ ບໍ່ແມ່ນການພະຍາຍາມເຮັດໂຕເປັນເຈົ້າຂອງຊີວິດຈົນນຳໄປສູ່ຄວາມອຶດອັດໃຈ


5.ວາງແຜນຊີວິດ


ເມື່ອຕົກລົງປົງໃຈກັນແລ້ວທີ່ຈະໃຊ້ຊີວິດນຳກັນ ກໍ່ຕ້ອງຫາຫົນທາງທີ່ຈະກ້າວໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໂຕເອງພຽງຝ່າຍດຽວ


6.ປ່ອຍໃຫ້ອີກຝ່າຍໄດ້ມີສັງຄົມຂອງເຂົາແນ່


ຄູ່ຮັກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໂຕຕິດກັນຕະຫຼອດເວລາ ຄວນປ່ອຍໃຫ້ອີກຝ່າຍມີເວລາໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຫຼືອອກໄປສ້າງສັນກັບໝູ່ເພື່ອນຈາກນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍກັບມາຢູ່ນຳກັນອີກຄັ້ງກໍ່ໄດ້


7.ຄວາມສຳພັນກັບຄອບຄົວ


ການສານສຳພັນກັບຍາດຕິພີ່ນ້ອງຄອບຄົວຄົນຮັກບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍສຳລັບທຸກຄົນ ແຕ່ຄົນທີ່ຈິງໃຈແລະຕ້ອງການຈະໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນ ກໍ່ບໍ່ຄວນສະແດງອອກເຖີງການດູຖູກ ຕໍ່ຕ້ານ


8.ຜິດກັນຢ່າງມີເຫດຜົນ


ຄວາມສຳພັນທີ່ຍືນຢາວບໍ່ແມ່ນຄວາມສຳພັນທີ່ບໍ່ຜິດກັນເລີຍ ແຕ່ເກັບຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ພໍໃຈເອົາໄວ້ ເພາະເມື່ອເຖີງເວລາທີ່ທົນບໍ່ໄດ້ແລະລະເບີດອອກມາ ແຕ່ຄວນໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງມີເຫດຜົນໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ


9.ຍິນດີກັບຄວາມສຳເລັດ


ຄົນຮັກທີ່ດີຕ້ອງໃຫ້ກຳລັງໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ຊຳ້ເຕີມກັນ


10.ຖະນຸຖະໜອມ


ບາງຄັ້ງເລື່ອງເລັກໆນ້ອຍໆກໍ່ຄວນມອງຂ້າມໄປ ແລະ ຕົກລົງເພື່ອໃຫ້ມີທາງອອກທີ່ຖືກໃຈທຸກຝ່າຍ


11.ຄວາມສຳພັນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດ


ຄືຄວາມສຳພັນທີ່ຄົນສອງຄົນພະຍາຍາມນຳກັນ ບໍ່ແມ່ນເຮັດເພື່ອໃຫ້ຝ່າຍໃດຝ່າຍຫນຶ່ງພໍໃຈ