ນັກກິລາບານເຕະ ພິການທາງສະຫມອງເດີນທາງກັບຈາກການແຂ່ງຂັນ

......................................................................................................................................................................................................

ທີ່ມາ: ວຽງຈັນວັນນີ້