ນະໂຍບາຍຂຶ້ນເງິນເດືອນລັດ 500 ກີບຕໍ່ດັດຊະນີ ເລີ່ມປະຕິບັດແລ້ວ

ເລີ່ມປະຕິບັດແລ້ວ ນະໂຍບາຍເພີ່ມຂຶ້ນເງິນເດືອນພະນັກງານລັດ 500 ກີບຕໍ່ດັດຊະນີຈາກ 6.700 ກີບ ໃນເມື່ອກ່ອນ ມາເປັນ 7.200 ກີບ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ເຊິ່ງໄດ້ເປັນຂວັນກຳລັງໃຈຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ 2017 ໃຫ້ກັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕຳຫຼວດ ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານບຳນານ

ສຳລັບການເພີ່ມຂຶ້ນດັດຊະນີເງິນເດືອນ ພະນັກງານລັດຖະກອນຈາກ 6.700 ກີບໃນເມື່ອກ່ອນມາເປັນ 7.200 ກີບຕໍ່ດັດຊະນີ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນກອງປະຊຸມສາມັນເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8  ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນຕຸລາ ຫາກາງເດືອນພະຈິກ 2016 ຜ່ານມານີ້ ແມ່ນໄດ້ມີຜົນປະຕິບັດພ້ອມກັນທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍສົກປີ 2015-2016 ພະນັກງານລັດຖະກອນທົ່ວປະເທດມີທັງໝົດ 1,7 ແສນຄົນສ່ວນປີ 2017 ນີ້ຈະຮັບໃໝ່ອີກ 5 ພັນຄົນ

ແນວໃດກໍດີ ການປັບຂຶ້ນດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເລກລາຍຈ່າຍ ຂອງລັດຖະບານສົກປີ 2017 ມີທັງໝົດ 32.262 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2015-2016 ໃນນີ້ມີລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ-ເງິນອຸດໜູນ 10.500 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 14,75%, ເງິນເດືອນນະໂຍບາຍ 1.700 ຕື້ກີບ, ເງິນບໍລິຫານ-ເງິນຊື້ໃໝ່ 2.800 ກີບ ເງິນດັດສົມ-ສົ່ງເສີມເທົ່າກັບປີກ່ອນ 1.580 ຕື້ກີບ ເຫຼືອນັ້ນແມ່ນເງິນຊຳລະໜີ້ສິນ ແລະຈ່າຍການລົງທຶນພາຍໃນ

ຂະນະທີ່ສົກປີ 2015-2016 ຜ່ານມາຕາມບົດສະຫຼຸບເບື້ອງຕົ້ນ ຕົວເລກ ລາຍຈ່າຍລັດຖະບານມີທັງໝົດປະມານ 30.128 ຕື້ກີບ ໃນນີ້ສະເລ່ຍລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ-ເງິນອຸດໜູນມີທັງໝົດ 9.150 ຕື້ກີບ

ຂໍ້ມູນຈາກ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ