ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງການມອດໄຟ 28.7-2.8.2017

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຈ້ງການມອດໄຟ 28/7-2/8/2017 ເຂດ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

Cr: http://www.pakaad.com