ນະຄອນຫລວງຍອມຮັບການແກ້ໄຂຄົນຂໍທານຕາມຕົວເມືອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ

        ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນາງ ລໍາພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ນັກຂ່າວພວກເຮົາກ່ຽວກັບສະພາບການແກ້ໄຂ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄົນຂໍທານ, ຄົນໃບ້ບ້າເສຍຈິດ ແລະ ເດັກທີ່ເລ່ລ້ອນຕາມຕົວເມືອງ, ພາຍຫລັງເຫັນວ່າສະພາບດັ່ງກ່າວມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ, ໂດຍສະເພາະປະເພດຄົນໃບ້ບ້າເສຍຈິດ, ຊຶ່ງບາງຄົນກໍມີພຶດຕິກໍາເອົາເສດວັດຖຸຕ່າງໆດຶກແກວ່ງໃສ່ລົດຜູ້ທ່ຽວທາງ, ບາງຄົນກໍປະເປືອຍຍ່າງຕາມທາງ, ຊຶ່ງນັບວ່າເປັນພາບພົດບໍ່ເໝາະສົມແກ່ສັງຄົມ ອັນໄດ້ກາຍເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມເປັນຫວ່ງແລະ ຢາກໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍໄວ, ເພື່ອຄວາມເປັນລະບຽບຈົບງາມຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ຄວາມຈິງແລ້ວການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງເລກທີ 008 ລົງວັນທີ 20ສິງຫາ 2013 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ໂດຍໄດ້ມີການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະແກ້ໄຂສະເພາະກິດຂຶ້ນ, ຊຶ່ງແມ່ນທ່ານຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງຜູ້ຊີ້ນໍາ ແລະ ມີບັນດາຫົວໜ້າພະແນກການກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫລວງເປັນຮອງ ແລະ ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງໃນໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າມີທັງດ້ານສະດວກ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກຄື: ດ້ານສະດວກແມ່ນຄະນະດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດເກັບຄົນຂໍທານ, ເດັກ ເລ່ລ້ອນ ແລະ ຄົນໃບ້ບ້າເສຍຈິດທີ່ໄດ້ຮັບລາຍງານຈາກປະຊາຊົນ ຫລື ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອເອົາໄປໄວ້ຢູ່ສູນສັງຄົມສົງເຄາະບ້ານສົມສະຫງ່າ, ເມືອງໄຊເສດຖາ ໄດ້ເປັນຈໍານວນຫລາຍ, ໃນນັ້ນສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງພາຍຫລັງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ສຶກສາອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ເປັນຄົນກຽດຄ້ານ, ຮູ້ຈັກຊອກຫາວຽກງານທໍາ ແລະ ການຜະລິດຕ່າງໆແລ້ວ, ກໍໄດ້ສົ່ງກັບຄືນທ້ອງຖິ່ນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເພື່ອໃຫ້ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນນັ້ນໃຫ້ຕິດຕາມ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມພວກເຂົາຕື່ມ, ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ຍັງມີປະມານ 90 ກວ່າຄົນ,ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະເພດໃບ້ບ້າເສຍຈິດໄດ້ຮັກສາໄວ້ໃນສູນສົມສະຫງ່າ ແລະ ກໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ໜ້ອຍໃນການແກ້ໄຂຄົນຈໍາພວກນີ້, ຊຶ່ງຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມອົດທົນສູງ, ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າມີສະພາບບໍ່ຄືຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປ, ຂະນະດຽວກັນພະນັກງານ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຈະມາເຮັດວຽກງານແກ້ໄຂບັນຫານີ້ກໍມີໜ້ອຍ,ງົບ ປະມານຮັບໃຊ້ມີຈໍາກັດ. ນອກຈາກນີ້, ຜູ້ປົກຄອງຄົນຂໍທານ, ໃບ້ບ້າເສຍຈິດ ຫລື ເດັກເລ່ລ້ອນ ກໍບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງເຂົາເຈົ້າ, ປະປ່ອຍໃຫ້ພວກເຂົາເລ່ລ້ອນຢູ່ກິນໄປຕາມລໍາພັງໃຈຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ມີຄົນຈໍານວນໜຶ່ງຍັງໃຫ້ເງິນແກ່ຄົນຈໍາພວກນີ້ຢູ່, ຊຶ່ງມັນຄືສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ພວກເຂົາກັບມາຂໍທານອີກ, ນອກຈາກນີ້ບັນຫາຢາເສບຕິດທີ່ແຜ່ລະບາດຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນກໍແມ່ນສາເຫດໜຶ່ງພາໃຫ້ມີຜູ້ເປັນບ້າເສຍຈິດເພີ່ມຂຶ້ນ.

         ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບດັ່ງກ່າວສະເພາະໜ້າກໍຍັງແມ່ນສືບຕໍ່ເກັບເຂົ້າໄປຢູ່ສູນສັງຄົມສົງເຄາະຄືດັ່ງຜ່ານມາ, ສ່ວນການແກ້ໄຂໄລຍະຍາວ ກໍຕ້ອງໄດ້ມີແຜນປັບປຸງຂະຫຍາຍສູນໃຫ້ກວ້າງຂວາງເພື່ອຮອງຮັບຄົນປະເພດດັ່ງກ່າວທີ່ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນບ່ອນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຕ່າງໆນັບທັງການຜະລິດກະສິກໍາ, ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ສາມາດອອກແຮງງານໄດ້ ຫລື ຜູ້ທີ່ມີສຸຂະ ພາບແຂງແຮງດີ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດມີອາຫານການກິນດີຂຶ້ນ ແລະ ເບິ່ງແຍງຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ, ຂະນະດຽວກັນກໍເພີ່ມທະວີປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊອກແຫລ່ງທຶນທັງຈາກພາກລັດ, ເອກກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອມາຊ່ວຍເຫລືອວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນຫລາຍຂຶ້ນ.

       ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ປົກຄອງທີ່ມີລູກຫລານເປັນຄົນໃບ້ບ້າເສຍຈິດ ຫລື ເດັກເລ່ລ້ອນຕາມຖະໜົນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງພວກເຂົາໃຫ້ດີ ແລະ ຖ້າບໍ່ມີຄວາມສາມາດເບິ່ງແຍງໄດ້ກໍຂໍໃຫ້ເອົາມາຝາກໄວ້ຢູ່ສູນສັງຄົມສົງກໍໄດ້ ແລະ ອັນສໍາຄັນແມ່ນທຸກຄອບຄົວຕ້ອງເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມລູກຫລານບໍ່ໃຫ້ໄປພົວພັນກັບສິ່ງເສບຕິດທຸກປະເພດໂດຍເດັດຂາດ ເພາະຈະເປັນພາລະຂອງສັງຄົມຕໍ່ໄປ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ.