ທ. ເອກ ເປັນພະຍາດທີ່ມີກ້ອນຢູ່ບໍລິເວນຖົງອັນທະໃຫຍ່ຜິດປົກກະຕິ

19/12/2014 ໜ່ວຍງານ ALO (ອະໂຫຼ)ໄດ້ລະດົມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ທ.ເອກ ອາຍຸ 10ປີ ເປັນລູກຂອງ ນ.ພອນ. ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວເປັນພະຍາດທີ່ມີກ້ອນຢູ່ບໍລິເວນຖົງອັນທະໃຫຍ່ຜິດປົກກະຕິ ແຕ່ຄອບຄົວຂອງນ້ອງຊໍ້າພັດຂາດເຂີນບໍ່ມີເງີນປິ່ນປົວໄດ້, ສະນັ້ນທີມງານຈິ່ງໄດ້ປະສານງານກັບ ນ.ສຸກສາຄອນ ພູນທິລັດ ເພື່ອນຳເອົານ້ອງຂຶ້ນມາປີ່ນປົວທີ່ໂຮງໝໍເດັກ (ນວຈ).

Photo: ນ.ສຸກສາຄອນ ພູນທິລັດ