ທ. ເພັງ ອາຍຸ 3 ປີເຈັບໄສ້ເລື່ອນ ຫຼື ໄສ້ລົງຫຳ ຕັ້ງແຕ່ເກີດ

ເດັກນ້ອຍຊື່ . ເພັງ ອາຍຸ 3 ປີ ເປັນລູກຄົນທີ່ສອງຂອງ ທ. ຍາວ ກັບ ນ. ແປ ຢູ່ທີ່ ບ. ໂຢງ ມ. ຊະນະສົມບູນ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ນ້ອງໄດ້ເຈັບໄສ້ເລື່ອນ ຫຼື ໄສ້ລົງຫຳ ຕັ້ງແຕ່ເກີດຈົນມາຮອດປະຈຸບັນໄດ້ມີອາກນເຈັບຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ຢູ່ແບບທໍລະມານ. ເຊິ່ງຄອບຄົວດັ່ງກ່າວທຸກຍາກ ຂາດເຂີນ ພໍ່ຂອງ ທ. ເພັງ ພັດເປັນຄົນທີ່ສະຕິບໍ່ສົມປະກອບຄືຄົນປົກກະຕິ ບວກໃສ່ກັບ ນ. ແປ ແມ່ ທ. ເພັງ ຊໍ້າເປັນຄົນປາກກືກ, ບໍ່ມີອາຊີບຫຍັງແຕ່ລະມື້ມີແຕ່ເກັບຜັກ-ໄຂ່ມົດ ໄປຂາຍປະຄອງຊີວິດແຕ່ລະມື້ ທາງພີ່ນ້ອງຂອງຄອບຄົວນີ້ຈິ່ງສົ່ງເລື່ອງຫາໜ່ວຍງານ ອະໂຫຼ ALO ເພື່ອໃຫ້ເປັນສື່ກາງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມຜ່ານສັງຄົມອອນໄລນ໌ ເພື່ອຜູ້ທີ່ມີນ້ຳໃຈປະສົງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຄ່າປິ່ນປົວ ເພື່ອນຳເອົານ້ອງໄປຜ່າຕັດຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍແຂວງ ຫຼື ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍເດັກ (ນວຈ).