ທ.ແໝກ ເປັນຕຸ່ມດອກແກ້ວ ເປັນພື່ນແດງທົ່ວຮ່າງກາຍ

ທ. ແໝກ ເປັນລູກຂອງ ທ. ອຳໄພວັນ ທຳມະວົງສາ ແລະ ນ. ເຂ ທຳມະວົງສາ. ຜູ້ກ່ຽວ ມີພະຍາດແປກປະຫຼາດທີ່ແພດກໍ່ບອກວ່າ ເປັນພະຍາດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍພົບເຫັນ. ແພດສັນນິຖານວ່າ ນ້ອງອາດຈະເປັນພະຍາດ ຊື່ ຕຸ່ມດອກແກ້ວເປັນພື່ນແດງ ແລະ ມີຕຸ່ມເປື່ອຍ ທົ່ວຮ່າງກາຍ ເນື່ອງຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກບໍ່ມີກຳລັງແຮງດ້ານເງິນປິ່ນປົວຮັກສາ ແລະ ພະຍາຍາມນຳຜູ້ກ່ຽວໄປປິ່ນປົວ.ແຕ່ເນື່ອງຈາກ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນໃນການປິນປົວ ຈິ່ງບໍ່ມີຄວາມສາມາດນຳພານ້ອງໄປປິ່ນປົວຮັກສາໄດ້.

ຄອບຄົວຈິ່ງໄດ້ສົ່ງເລື່ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມາຍັງໜ່ວຍງານ ອະໂຫຼ ALO ໃຫ້ເປັນສື່ກາງໃນການຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີນໍ້າໃຈທັງຫາຍເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍ!