ທ້າວ ເຈາະ ເປັນເດັກຜິດປົກກະຕິ ບໍ່ມີຮູທະວານຕັ້ງແຕ່ເກີດ!

ທ້າວ ເຈາະ ອາຍຸ 2 ປີ 3 ເດືອນ ເປັນລູກຊາຍຂອງ ທ້າວ ຂາວຊາຍ ອາຍຸ 29 ປີ ແລະ ນາງ ຫຼ້າວັນສີ ອາຍຸ 29 ປີ . ປັດຈຸບັນຢູ່ ບ້ານ ໄຊຍະເພັດ , ເມືອງ ອຸທຸມພອນ , ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ 
ທ້າວ ເຈາະ  ເປັນເດັກຜິດປົກະຕິ (ບໍ່ມີຮູທະວານແຕ່ກຳເນີດ), ຕອນເກີດອາຍຸພຽງແຕ່ 2 ມື້ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດ ແລະເຈາະໜ້າທ້ອງເບື້ອງຊ້າຍ ເພື່ອເປັນບ່ອນລະບາຍສິ່ງເສດອອກຈາກຮ່າງກາຍ (ຈຶ່ງໃສ່ຊື່ວ່າ ເຈາະ ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ) . ຄອບຄົວແອນ້ອຍມີຖານະຍາກຈົນ, ພໍ່ແມ່ຕົກງານ ແລະ ຍັງຊອກຫາວຽກເຮັດບໍ່ໄດ້.

 
ທ້າວ ເຈາະ ດຳລົງຊີວິດດ້ວຍຄວາມຍາກລຳບາກທີ່ສຸດ ແລະ ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄປມາປົກະຕິຄືເດັກນ້ອຍທົ່ວໄປໄດ້. ປັດຈຸບັນຄົນເຈັບມີອາການຖອກທ້ອງ ແລະ ປາກບາດທີ່ເຈາະເພື່ອລະບາຍຂອງເສຍນັ້ນແດງ ແລະ ອັກເສບ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດປິ່ນປົວຢ່າງຮີບດ່ວນ!


ເພື່ອເປັນການຮັກສາ-ປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍດີ ເພື່ອໃຫ້ນ້ອງສາມາດດຳລົງຊີວິດຄືກັບເດັກປົກກະຕິ ແລະ ເຂົ້າໂຮງຮຽນໄດ້ມີອະນາຄົດສົດໃສຄືເດັກຄົນອື່ນໆ ສະນັ້ນ, ທາງພໍ່ແມ່ຂອງນ້ອງ ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງເລື່ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມາຍັງໜ່ວຍງານ ALO (ອະໂຫຼ) ໃຫ້ເປັນສື່ກາງຜ່ານສື່ອອນໄລນ໌ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມາຍັງທ່ານຜູ້ໃຈບຸນທັງຫຼາຍຊ່ວຍຄ່າປິ່ນປົວ ແລະ ແນະນຳຊ່ອງທາງການປິ່ນປົວຮັກສາດ້ວຍ. ເຊິ່ງຫາກທ່ານໃດທີ່ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງເຈາະທ່ານສາມາດໂອນເງິນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກທະນາຄານການຄ້າ

ໝາຍເລກ : 031120001179830001 (ອອກຊື່ ນາງຫຼ້າວັນສີ ພົມມະຈັນ)

(ແມ່ນ້ອງເຈາະ) ເບີໂທ : 02098948596

-----------------------------------------------------------------------

(ພຽງ 1 ແຊຣ໌ ຂອງທ່ານກໍ່ຄືການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອນ້ອງໄດ້)