ທ່າບໍລິຫານ ກຳຈັດໜ້າທ້ອງ

ບໍລິຫານໜ້າທ້ອງ

ມາບໍລິຫານໜ້າທ້ອງດີກວ່າ “ພຸງ ພຸງ ພຸງ ມື້ໃດມັນຈະຫາຍໄປຈັກເທື່ອ” ນັບເປັນສຽງຈົ່ມສຸດຮິດຂອງສາວໆ ຍຸກນີ້ ນ້າທ້ອງກະຊັບແບນຮາບ ເຂົ້າຮູບສວຍງາມ ເພື່ອຈະໄດ້ໃສ່ເສື້ອແອວລອຍໄດ້ຢ່າງໝັ່ນໃຈ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງ ການຈະມີກ້າມໜ້າທ້ອງສວຍງາມໄດ້ຮູບນັ້ນ ຕ້ອງກຳຈັດໄຂມັນສ່ວນເກີນ ບໍລິຫານໜ້າທ້ອງກ່ອນ

ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳ ເຮົາຄວນອອກຳລັງກາຍດ້ວຍການຍ່າງ ແລ່ນ ຖີບລົດ ເຕັ້ນແອໂຮບິກ ໂດຍເນັ້ນຄວາມໜັກສະລັບເບົາ ເພາະການອອກກຳລັງກາຍລັກສະນະແບບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບເຜົາຜານໄຂມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີກວ່າ ການອອກກຳລັງກາຍດ້ວຍຄວາມໜັກພຽງຢ່າງດຽວ

ລວມທັ້ງຍັງສົ່ງຜົນດີຕໍ່ຮ່າງກາຍທຸກສ່ວນດ້ວຍຄືກັນ ນອກຈາກນີ້ ເຈົ້າຍັງຕ້ອງໝັ່ນບໍລິຫານກ້າມເນື້ອບໍລິຫານໜ້າທ້ອງສ່ວນເທິ່ງ ກາງ ລຸ່ມ ພ້ອມກັນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ຖືກວິທີ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມແຂງແຮງ

ເວົ້າແລ້ວ ເຮົາກໍ່ມີ 2 ທ່າງ່າຍໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນໃສ່ແອວລອຍໄດ້ຢ່າງໝັ່ນໃຈ

Step 1

  •   ນອນຫງາຍ ວາງແຂນທັ້ງສອງຂ້າງແນບລຳຕົວ ປາຍຕີນຫຍຽດກົງ

  • ຫງໍເຂົ່າທັ້ງສອງຂ້າງເຂົ້າຫາລຳຕົວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຈົນຮູ້ສຶກເກັງບລິເວນໜ້າທ້ອງສ່ວນລຸ່ມ (ຫຼັງຕິດພື້ນຕະຫຼອດເວລາ) ຄ້າງໄວ້ປະມານ 5 ວິນາທີ ກັບສູ່ທ່າກຽມ ນັບເປັນ 1 ເທື່ອ ເຮັດປະມານ 15 ເທື່ອ

Step 2

  • ນອນສະແຄງຂວາ ຫງໍຂໍ້ສອກຂວາຕີນແຂນກັບພື້ນ ແຂນຊ້າຍແນບລຳຕົວ ພ້ອມຫຍຽດຂາທັ້ງສອງຂ້າງເປັນເສັ້ນກົງ

  • ຍົກລຳຕົວຂຶ້ນໃຫ້ຮູ້ສຶກເກັງບໍລິເວນກ້າມເນື້ອລຳຕົວດ້ານຂ້າງ ທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ຄ້່ງໄວ້ປະມານ 20 ວິນາທີ ກັບສູ່ທ່າກຽມ ນັບເປັນ 1 ເທື່ອ ເຮັດປະມານ 3-5 ເທື່ອ