ທ່ານໃດທີມັກເຮັດຊີ້ນຈຸ່ມ,ປາຈຸ່ມ,ພັນປາ ຢູ່ບ້ານ ເຮົາມີນ້ຳແຈ່ວແຊບໆມາໃຫ້ທ່ານ ຮັບປະກັນຄວາມແຊບແລະສະອາດຖືກຫຼັກອານາໄມ

ທ່ານໃດທີມັກເຮັດຊີ້ນຈຸ່ມ,ປາຈຸ່ມ,ພັນປາ ຢູ່ບ້ານ ເຮົາມີນ້ຳແຈ່ວແຊບໆມາໃຫ້ທ່ານ ຮັບປະກັນຄວາມແຊບແລະສະອາດຖືກຫຼັກອານາໄມ 
1ກິໂລ:60.000 ກີບ

ສົນໃຈໂທສັ່ງໄດ້ເລີຍ 020 78988886 

facebook, Pat Vilayphone