ທ່ານເຄີຍປວດຫົວບໍ່?

ອາການປວດຫົວເປັນອາການທີ່ພົບເຫັນໄດ້ເປັນປະຈຳໃນໄວຂອງການເຮັດວຽກ ເພາະຕ້ອງໃຊ້ສະໝອງໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ອາດພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ ເຖິງສິເອີ້ນວ່າອາການປວດຫົວຄືກັນແຕ່ບໍລິເວນທີ່ປວດອາດຈະແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ເປັນ 4 ປະເພດຄື

  1. ຈະປວດບໍລິເວນເໜືອນຕາຂຶ້ນໄປຄືບໍລິເວນຄິ້ວ, ແຖວໆໃກ້ກັບດັງ ຫຼື ວ່າລຸ່ມຕາ
  2. ປວດໜ່ວຍຕາ ຫຼື ອ້ອມຮອບແຖວໜ່ວຍຕາ ເຈັບຮຸນແຮງຄ້າຍຄືມີຫຍັງມາແທງ
  3. ປວດຕຶບໆມຶນໆ ທີ່ໜ້າຜາກ ຫຼື ງ່ອນລາມໄປເຖິງຄໍ ຫຼື ຫົວໄຫຼ່
  4. ປວດໄມເກຣນ ຄືປວດຕຶບໆ ຕາມຈັງຫວະຊີບພະຈອນ ຫຼື ຈັງຫວະການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ ສ່ວນໃຫຍ່ປວດຂ້າງດຽວ ແລະ ອາດມີອາການປຸ້ນທ້ອງ

ວິທີປ້ອງກັນອາການປວດຄື

  1. ລົດນ້ຳຕານ ລົດແປ້ງເຂົ້າທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຂຶ້ນໄວ ແລະ ຫຼຸດໄວ
  2. ຫຼີກລ້ຽງການທີ່ຢູ່ສະຖານທີ່ເຢັນຈັດ ແລະ ຮ້ອນຈັດ
  3. ດື່ມນ້ຳໃຫ້ພຽງພໍ ພາວະຂາດນ້ຳຈະເຮັດໃຫ້ອ່ອນເພຍ ເໝື່ອຍງ່າຍ ແລະ ປວດຫົວໄດ້
  4. ບໍ່ນັ່ງດົນ ຫຼື ຢູ່ຊື່ໆດົນໆ ເພາະຂະເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນບາງມັດເຄັ່ງຄ້າງດົນ ເລືອດໄຫຼວຽນໄດ້ໜ້ອຍລົງ ອາດສົ່ງສັນຍານເປັນອາການປວດຫົວໄດ້
  5. ບໍ່ນອກເດິກ ການນອນບໍ່ພໍກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດອາການປວດຫົວໄດ້
  6. ອອກກຳລັງກາຍ ຝຶກສະມາທິ ສ້າງຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ຮ່າງການ ແລະ ຈິດໃຈຢູ່ສະເໝີ

------------------------------------------------------------

ຂໍຂອບໃຈທີ່ມາ: http://www.xn--42c8ao1akazf5c2be0gsk.com