ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ F1 ເຖິງ F12 ເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່......

ຫາກທ່ານສັງເກດທີ່ ຄີບອຣ໌ດ ຂອງທ່ານ ທ່ານກໍຈະເຫັນ F1 ເຖິງ F12 ແລະ ເຊື່ອວ່າຫລາຍທ່ານບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ວຽກມັນພໍເທົ່າໃດ ຫຼື ບາງທ່ານອາດບໍ່ຮູ້ຈັກມັນເລີຍກໍມີ. ສະນັ້ນ, ໃນມື້ນີ້ ເຮົາມາຊອກຮູ້ນໍາກັນວ່າ ຄີຟັງຊັນ ທີ່ກ່າວເຖິງນີ້ມັນຊ່ອຍຫຍັງເຮົາແດ່ (ສໍາລັບທ່ານທີ່ຮູ້ແລ້ວກໍບໍ່ຈໍາເປັນອ່ານເນາະ).

ຄີ ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ “ຟັງຊັນຄີ” F1 ເຖິງ F12ມັນອາດມີຄວາມຫລາກຫລາຍໃນການໃຊ້ວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຂຶ້ນກັບລະບົບປະຕິບັດການທີ່ຕິດຕັ້ງ ແລະ ໂປຣແກຣມຊອຟຕ໌ແວຣ໌ ທີ່ເປີດຢູ່ ຊຶ່ງຈະປ່ຽນ
ວິທີການຂອງແຕ່ລະຄີເຫລົ່ານີ້.

ພ້ອມກັນນີ້ ຍັງໂຮມທັງ ການໃຊ້ງານ “ຟັງຊັນຄີ” ຮ່ວມກັບຄີ ALT ຫຼື CTRL ເຊັ່ນຜູ້ນໍາໃຊ້ Microsoft Windows ສາມາດເນັ່ນຄີ ALT + F4 ເພື່ອມອດໂປຣມແກຣມທີ່ພວມໃຊ້ວຽກຢູ່.

ທາງລຸ່ມນີ້ ເປັນ ລາຍການບາງສ່ວນຂອງການເຮັດວຽກຂອງ ຄີຟັງຊັນ ໃນຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ Microsoft Windows ແຕ່ຈະບໍ່ແມ່ນທຸກໂປຣແກຣມ
ທີ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ຟັງຊັນຄີ.

F1 ມັກຈະໃຊ້ເປັນຄີຊ່ອຍທຸກໂປຣແກຣມ ຈະເປີດໜ້າຈໍປ້ອນການຕັ້ງຄ່າ CMOS Windows Key + F1 ຈະເປີດໂຕຊ່ອຍຂອງ Microsoft Windows ເປີດບານໜ້າຕ່າງງານ.

F2 ໃນ Windows ຈະໃຊ້ໃນການປ່ຽນຊື່ ໄອຄອນ ຫຼື ໄຟລ໌ Alt + Ctrl + F2 ເປີດເອກະສານໃໝ່ໃນໂປຣແກຣມ Microsoft Word Ctrl + F2 ຈະສະແດງໜ້າຕ່າງໂຕຢ່າງກ່ອນພິມໃນ Microsoft Word ເຂົ້າສູ່ການປ້ອນການຕັ້ງຄ່າ CMOS ຫຼື Bios

F3 ເປີດຄຸນລັກສະນະການຄົ້ນຫາໃນຫລາຍໆໂປຣແກຣມ ໂຮມທັງ Microsoft Windows ໃນ MS-DOS ຫຼື Windows ຂອງແຖວຄໍາສັ່ງ F3 ຈະເຮັດຊໍ້າຄໍາສັ່ງສຸດທ້າຍ Shift + F3 ຈະມີການປ່ຽນແປງຂໍ້ຄວາມໃນ Microsoft Word

F4 ເປີດພົບໜ້າຕ່າງ ເຮັດຊໍ້າການກະທໍາຫລ້າສຸດ (Word 2000 ຂຶ້ນໄປ) Alt + F4 ຈະມອດໂປຣແກຣມທີ່ໃຊ້ວຽກຢູ່ໃນ Microsoft Windows Ctrl + F4 ຈະມອດໜ້າຕ່າງທີ່ເປີດຢູ່ໃນໜ້າຕ່າງທີ່ໃຊ້ວຽກໃນປັດຈຸບັນ
ໃນ Microsoft Windows

F5ໃນທຸກ ບຣາວເຊີອິນເຕີເນັດ F5 ຈະ ຣີເຟຣັດຊ໌ ຫຼື ໂຫລດໜ້າເວ໊ບ ຫຼື ໜ້າຕ່າງເອກະສານເປີດໜ້າຄົ້ນຫາ ແທນທີ່ ແລະ ໄປທີ່ໜ້າຕ່າງໃນ Microsoft Wordເລີ່ມ ສະໄລດ໌ໂຊວ໌ ໃນ PowerPoint

F6 ຍ້າຍ ເຄີເຊີ ໄປທີ່ Address bar ໃນ Internet Explorer ແລະ Mozilla Firefox Ctrl + Shift + F6 ເປີດໄປຍັງເອກະສານອື່ນໆໃນ Microsoft Word

F7 ປົກກະຕິຈະໃຊ້ເພື່ອກວດສອບການສະກົດ ແລະ ໄວຍາກອນ ກວດສອບເອກະສານໃນໂປຣແກຣມMicrosoft ເຊັ່ນ Microsoft Word, Outlook ແລະ ອື່ນໆShift + F7 ເຮັດວຽກກວດສອບໃນຄໍາທີ່ໄຮໄລຕ໌ປີດການໃຊ້ວຽກເລື່ອນໜ້າຕ່າງດ້ວຍ ດູມລູກສອນເທິງຄີບອຣ໌ດໃນMozilla Firefox

F8ກະດານຟັງຊັນທີ່ໃຊ້ໃນການເຂົ້າສູ່ ເມນູເລີ່ມຕົ້ນ Windows, ນິຍົມໃຊ້ສໍາລັບເຂົ້າໄປເຖິງ Windows ແບບ Safe Mode

F9 ເປີດແຖບເຄື່ອງມືວັດແທກ ໃນ Quark 5.0

F10 ໃນ Microsoft Windows ເປີດໃຊ້ວຽກແຖບເມນູຂອງໂປຣແກຣມທີ່ເປີດຢູ່ Shift + F10 ເປັນເຊັ່ນດຽວກັບການຄລິກຂວາເທິງໄອຄອນທີ່ໄຮໄລຕ໌ໄຟລ໌ ຫຼື ການເຊື່ອມຕໍ່ອິນເຕີເນັດການເຂົ້າເຖິງ ການກູ້ຄືນ ພາຣ໌ທີຊັນ ທີ່ເຊື່ອງຢູ່ຂອງ HP ແລະ Sony ຄອມພິວເຕີ ປ້ອນການຕັ້ງຄ່າ CMOS

F11 ໂມດເຕັມໜ້າຈໍໃນ ບຣາວເຊີອິນເຕີເນັດ CTRL + F11 ການເຂົ້າເຖິງ ການກູ້ຄືນ ພາຣ໌ທີຊັນ ທີ່ເຊື່ອງຢູ່ໃນ
ຄອມພິວເຕີຂອງ Dell ການເຂົ້າເຖິງ ການກູ້ຄືນ ພາຣ໌ທີຊັນ ທີ່ເຊື່ອງຢູ່ເທິງ eMachines, Gateway, ແລະ ຄອມພິວເຕີ Lenovo

F12 ເປີດໜ້າທີ່ໄດ້ທໍາການບັນທຶກໃນ Microsoft Word SHIFT + F12 ບັນທຶກເອກະສານ Microsoft WordCtrl + Shift + F12 ພິມເອກະສານໃນ Microsoft Word

 

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ນໍ້າຫວານ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ທີ່​ມາ: Vientiane today