ທົ່ງຫຍ້າສີຊົມພູສຸດຫວານ ຊ່ຽງໄຮ້ ໃນປະເທດຈີນ

 

ທົ່ງຫຍ້າສີຊົມພູຕະກູນ Muhlenbergia capillaris ກໍ່ເລີຍອອກມາຫວານສຸດໆແບບນີ້ ແລະກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງໃນຊ່ຽງໄຮ້ ປະເທດຈີນ


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------