ທົດສອບລົດກະບະແຕ່ລະລຸ້ນເມື່ອເກີດເຫດການມີສິງກີດຂວາງມາຕັດໜ້າກະທັນຫັນ

================

Cr: Teknikens Värld