ທຸບສະຖິຕິ! ເດັກເກີດໃໝ່ນ້ຳໜັກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

 

 

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ສື່ອິນເດຍລາຍງານວ່າ ມີທາລົກເພດຍິງທີ່ມີນ້ຳໜັກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ໂດຍມີນ້ຳໜັກຕອນເກີດໃໝ່ເຖິງ 6,8ກິໂລກຣາມ ເຊິ່ງເດັກປົກກະຕິຈະມີນ້ຳໜັກສະເລ່ຍພຽງແຕ່ 3,4ກິໂລກຣາມ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າແອນ້ອຍຄົນມີນ້ຳໜັກເກີນມາດຕະຖານທົບເຄິ່ງເລີຍລະ!

Nandini ອາຍຸ 19ປີ ຊາວອິນເດຍ ເປັນແມ່ຂອງແອນ້ອຍຜູ້ນີ້  ໄດ້ໃຫ້ກຳເນີດລູກສາວຄົນທຳອິດທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະໝໍກໍຢືນຢັນວ່າຂະນະຖືພາລາວບໍ່ໄດ້ມີພະຍາດເບົາຫວານແຊກຊ້ອນແຕ່ປະການໃດ.