ທຸງລາວໄປຈາລຶກໃນເວທີລະດັບໂລກ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນໂຄງການ "Quiz on Korea"

        ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 21 ປະເທດທີ່ແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງບໍ່ມີໃຜຍອມໃຜ ແລະ ຈົນຮອດຮອບສຸດທ້າຍ ຄັດເອົາພຽງ 4 ປະເທດ, ໃນນັ້ນມີປະເທດລາວເຮົາອີກດ້ວຍ.

          Vanxana Phomviboud ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ສາມາດຍາດເອົາທີ່ 1 ໄດ້ ແຕ່ກໍພູມໃຈ ພູມໃຈທີ່ພໍ່ແມ່, ອາຈານ, ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ທີ່ຄອຍເປັນກຳລັງໃຈອັນມະຫາສານໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າ, ຖ້າຫາກບໍ່ມີຄຳເວົ້າ ຄຳຕັກເຕືອນຂອງຄອບຄົວ ແລະ ອາຈານໃນມື້ນັ້ນ ຄົນທີ່ສາມາດໄປເກົາຫຼີເພື່ອໄປແຂ່ງແລ້ວໄດ້ທີ 4 ຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 21 ປະເທດ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າກໍເປັນໄປໄດ້. ພູມໃຈໃນຄອບຄົວທີ່ເປັນແຮງກຳລັງໃຈໃຫ້ຢ່າງບໍ່ທໍ້ຖອຍ. ຂອບໃຈ ພໍ່ແມ່, ເອື້ອຍອ້ຽງ ແລະ ອ້າຍ 은섭 ທີ່ເປັນໜ່ວຍສະໜັບສະໜູນຫຼັກໃນທຸກໆເລື່ອງ.

       ຂອບໃຈ ອາຈານ 연희 ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອໃນເລື່ອງການສອນ ແລະ ຊ່ວຍຕອບໃນເວລາມີຄຳຖາມ. ຂອບໃຈ ອາຈານ 병호 ແລະ ອາຈານ 미애. ຂອບໃຈ ອ້າຍ 창희 ແລະ ເອື້ອຍ 유나 ທີ່ຊ່ວຍໃນເລື່ອງຕອບຄຳຖາມທີ່ຢາກຮູ້ ແລະ ຂອງຂວັນບາງຢ່າງ. ຂອບໃຈ ນັກສືກສາລາວທີ່ຮຽນຢູ່ເກົາຫຼີ ແລະ ສະຖານທູດລາວປະຈຳເກົາຫຼີທີ່ໄດ້ເສຍເວລາມາໃຫ້ກຳລັງໃຈໃນການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນັ້ນດ້ວຍ, ທຸງລາວຫຼາຍຜືນທີ່ແກວ່ງໄປມາຢູ່ບ່ອນນັ່ງຕໍ່ໜ້າເວທີທີ່ມີຜູ້ເຂົ້າຊົມຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ເປັນກຳລັງໃຈສ່ວນສຳຄັນທີ່ເປັນໂຕກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຂົ້າຮອບສຸດທ້າຍໄດ້. ຂອບໃຈ ໂຮງຮຽນທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ຈັກຄຳວ່າ "ຕົນຕ້ອງເປັນທີ່ເພີ່ງຂອງຕົນ". ຂອບໃຈ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ປະຈຳຢູ່ລາວ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ວິທີການແລ່ນວີຊາດ້ວຍໂຕເອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນແບບທີ່ບໍ່ໄດ້ຄິດໄວ້. ຂອບໃຈໂຄງການ "Quiz on Korea" ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດໄປເຍືອນປະເທດເກົາຫຼີເປັນຄັ້ງແລກ ແລະ ຮູ້ຈັກກັບໝູ່ເພື່ອນອີກ 20 ປະເທດ. ທຸກສີ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເກິດຂື້ນໃນຄັ້ງນັ້ນ ເປັນປະສົບການອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະລືມໄດ້. ຂອບໃຈຮ່າງກາຍໂຕເອງທີ່ທົນ ແລະ ສູ້ຈົນມາຮອດທຸກມື້ນີ້.

        ຂໍຊົມເຊີຍໃນຄວາມສາມາດທີ່ພາປະເທດລາວກ້າວໄປສູ້ລະດັບສາກົນ ຂໍໃຫ້ນ້ອງຈົ່ງຮັກສາມັນໄປໃຫ້ໄດ້ແບບນີ້ຕະຫຼອດ ຄົນລາວທຸກຄົນທົ່ວປະເທດຈະຄອຍສົ່ງກຳລັງໃຈໃຫ້. ສູ້ໆ

ວິດີໂອການແຂ່ງຂັນ

https://www.youtube.com/watch?v=ZbmEJIH0edk

#QuizonKorea

#QuizonKorea2016