ທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ 6 ຂໍ້ຫ້າມ ສຳຫລັບຄົນທີ່ ສາກ ແບັດມືຖືຜິດວິທີ ອາດເຮັດໃຫ້ລະເບີດ

ແຊຣ໌ດ່ວນ! ທຸກຄົນຕ້ອງຮູ້ 6 ຂໍ້ຫ້າມ ສຳຫລັບຄົນທີ່ ສາກ ແບັດມືຖືຜິດວິທີ ອາດເຮັດໃຫ້ລະເບີດ

1 ຄວນປ່ອຍໃຫ້ພະລັງງານແບັດເຕີຣີ ເຫຼືອເກີນ 50 % ຈະດີທີ່ສຸດ ຍິ່ງເຮົາປ່ອຍໃຫ້ເຫຼືອ 0% ຫຼາຍເທື່ອຈະເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີເຊື່ອມໄວຂື້ນ

2 ຢ່າພະຍາຍາມ ຊາຣ໌ຈ ຈົນເຕັມ 100% ເພາະເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີຄ່ອຍເຊືອມລົງ

3 ຢ່າຊາຣ໌ຈ ໄວ້ທັງຄືນ ຫຼືຖ້າເຕັມ 100% ພຽງຈະເຮັດ ເດືອນລະເທື່ອກໍ່ພໍ

4 ເມື່ອ ຊາຣ໌ຈ ກໍ່ຄວນ ຖອດສາຍຊາຣ໌ຈ ອອກ ເນື່ອງຈາກ ສະຖານະການຊາຣ໌ຈ ແບັດເຕີຣີຂອງເຮົາເຕັມຄືກັບ ກ້າມເນື້ອຂອງເຮົາກຳລັງເຄັ່ງຕຶງຢູ່ ການທີ່ເຮົາຖອດ ສາຍຊາຣ໌ຈ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ແບັດເຕີຣີຜ່ອນຄາຍ ແລະ ບໍ່ມີແຮງດັນສູງ

5 ເຮົາຄວນປ່ອຍພະລັງງານເຫຼືອເກີນ 50 % ຈະດີທີ່ສຸດ ແຕ່ເນື່ອງຈາກທຸກຄົນບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແລະ ຄວນ ຊາຣ໌ຈ ຢູ່ທີ່ 90%

6 ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ພະລັງງານຮ້ອນເກີນໄປ ຖ້າຮູ້ສຶກວ່າ ຮ້ອນເກີນໄປເວລາ ຊາຣ໌ຈ ກໍ່ຖອດອອກດີກວ່າ ແລະ ຄວນຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ ມືຖືຖືກ ແສງແດດ