ທີມງານຂໍຊີ້ແຈ້ງເລື່ອງກໍລະນີຂ່າວການຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມເຂດຫ່າງໄກສອກຫລິກແຂວງອຸດົມໄຊທີ່ຜ່ານມາ.

ກັບກະແສຂ່າວທີ່ມີການໄດ້ໂພສ໌ລົງໄປໃນເພຈຂອງພວກເຮົາທີ່ວ່າ ສາວ ໝອນ ເທບພະວົງ ໄດ້ນໍາທີມຊາວໜຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມນັ້ນ ເປັນພຽງສ່ວນຫນຶ່ງເຊິ່ງສ່ວນໂຕແມ່ນຜູ້ແນະນໍານ້ອງ ຊາຍ (ໄດ້ໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜຸນໃນການລົງຊ່ວຍເຫລືອ 500.000kip " ຄ່ານໍ້າມັນລົດ" )ເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນແກນນໍາສະມາສິກຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ທຸກຍາກແຂວງອຸດົມໄຊໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ. ເນື່ອງຈາກມີການປະສານງານພາຍໃນຂອງທີມງານຂ່າວເອງທີ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຜິດພາດ. ເຊິ່ງໄດ້ມີ ຜູ້ເຂົ້າໃຈຜິດ ຜ່ານ ໂລກ Social Media ຜ່ານການພາດຫົວຂໍ້ທີ່ຜິດພາດ ຂອງທີມງານ ຂ່າວ. ເຊິ່ງໃນ ເຫດການດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ່ຄົນເຂົ້າໃຈຜິດບາງພາກສ່ວນປ່ອຍຂ່າວທີ່ຫລົງຜິດ ,ດັ່ງນັ້ນ ທາງທີມງານຈຶ່ງຂໍອະໄພມານະບ່ອນນີ້ດ້ວຍ ຄວາມຜິດພາດຄືບົດຮຽນ ພວກເຮົາຈະນໍາເອົາຈຸດບົກຜ່ອງນີ້ໄປປັບປຸງແກ້ໄຂ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເລື່ອງແບບນີ້ຂຶ້ນອີກ ແລະ ຮູບພາບດັ່ງລຸ່ມນີ້ແມ່ນກຸ່ມທີ່ຮ່ວມຂະບວນການບໍລິຈາກຄັ້ງນີ້. 

 

ຮູບພາບ: FB:Miimee Vongnalath