ທິນແດນທີ່ມີເຈດີຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຮ່ອງຮອຍຂອງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງທາງສາສະໜາ

ພຸກາມ ເປັນເມືອງບູຮານທີ່ລີ້ຢູ່ໃນສ່ວນເລິກຂອງປະເທດມຽນມາ ເປັນເມືອງເກົ່າແກ່ຕັ້ງແຕ່ສະຕະວັດທີ 11 ທີ່ຍັງຄົງຄວາມສັກສິດຂອງພະພຸດທະສາສະໜາ ໂດຍສະເພາະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພື້ນທີາທີ່ມີເຈດີ ຫຼາຍຈົນໄດ້ຮັບສາຍາວ່າເປັນເມືອງແຫ່ງ ເຈດີ ສີ່ພັນອົງ ເພາະໃນສະໄໝຮຸ່ງເຮືອງເຄີຍມີ ເຈດີ ຫຼາຍເຖິງ 4,446 ອົງ ປັດຈຸບັນເຫຼືອພຽງແຕ່ 2,217 ອົງ ເຈດີ ແຫ່ງທຳອິດຂອງພຸກາມແມ່ນ ເຈດີ ເວສິກອງ ສ້າງໂດຍພະເຈົ້າ ອະໂນທາມັງຊໍ່ ເຊິ່ງເປັນເອກະລັກທີ່ບົ່ງບອກເຖິງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງຂອງ ພະພຸດທະສາສະໜາໃນປະເທດມຽນມາ

ທີ່ມາ: travel.truelife.com