ທາງແກ້ຊົ່ວຄາວ..ນາໂປລີໝາຍຫົວດຶງດຣັອກບາເສີມຄົມ

 

ດີດິເຢ ດຣັອກບາ ຫົວຫອກໂຕເກົ໋າຂອງ ມອນທຣິເອົາ ອິມແພັກ ເປັນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍການເສີມທັບຂອງ ນາໂປລີ ຊ່ວງເດືອນມັງກອນນີ້ຫຼັງຈາກທີ່ ອາຄາດິອຸສ ມິລິກ ກອງໜ້າຂອງທີມຫາກໍດ້ຽງຈົນຕ້ອງພັກຍາວ.

 

ດີດິເຢ ດຣັອກບາ ກອງໜ້າປະສົບການສູງຂອງ ມອນທຣິເອົາ ອິມແພັກ ສະໂມສອນໃນ ເມເຈີ ລີກ ຊັອກເກີ ເອັມແອວເອສ ອາເມລິກາເປັນໜຶ່ງໃນນັກເຕະທີ່ ນາໂປລີ ທີມດັງຂອງ ກັນໂຊ ຊີຣີ ອາ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະດຶງໂຕໄປຮ່ວມທີມໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນນີ້ ຕາມການລາຍງານຂອງ ກັນໂຊແມຄາໂຕ້ ສື່ຂອງແດນກະໂລນີ.

 

ນາໂປລີ ຈຳເປັນຕ້ອງຊອກຫາກອງໜ້າຄົນໃໝ່ຫຼັງຈາກທີ່ ອາຄາດິອຸສ ມິລິກ ຫົວຫອກໂຕຄວາມຫວັງຂອງທີມມີອາການເອັນໄຂວ່ໜ້າຫົວເຂົ່າຊ້າຍຈີກຂາດຈົນຕ້ອງພັກຍາວເຖິງ 4-6 ເດືອນ ເຊິ່ງພວກເຂົາກໍໝາຍຫົວ ດຣັອກບາ ເປັນໜຶ່ງໃນເປົ້າໝາຍຂອງທີມໂດຍໃນຊ່ວງເດືອນມັງກອນນີ້ ລີກຂອງແດນລຸງແຊມຈະຢູ່ໃນຊ່ວງພັກພໍດີເຮັດໃຫ້ດາວເຕະໄອວາຣີໂຄດ ສາມາດຫຼິ້ນທີ່ອີຕາລີໄດ້.

 

ນອກຈາກ ດຣັອກບາ ແລ້ວນັ້ນ ນາໂປລີ ຍັງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ນິໂກລາ ຄາລິນິດ ສູນໜ້າຂອງ ຟິອໍເລັນຕິນາ ແລະ ຊິເມໂນຊາຊາ ກອງໜ້າຂອງ ເວສແຮມ ຢູໄນເຕັດ ເຊັ່ນກັນ.