ທາງການລາວ ຈະຂຶ້ນທະບຽນ 5 ບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ໃນຕະຫຼາດ ຫຼັກຊັບ ພາຍໃນປີ 2020

ທາງການລາວວາງເປົ້າໝາຍຈະຂຶ້ນທະບຽນ ບໍລິສັດມະຫາຊົນໃນຕະຫຼາດຫລັກຊັບ ເພີ້ມຂຶ້ນອີກໃຫ້ໄດ້ 5 ບໍລິສັດ ພາຍໃນປີ2020 ໂດຍຫວັງວ່າ ຈະສາມາດດຶງດູດເງິນທຶນ ຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ທ່ານວັນຄຳ ວໍລະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຕະຫຼາດຫລັກຊັບແຫ່ງຊາດລາວ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດຫລັກຊັບແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະຂຶ້ນທະບຽນບໍລິສັດມະຫາຊົນ ໃນຕະຫຼາດຫລັກຊັບເພີ້ມຂຶ້ນອີກໃຫ້ໄດ້ 5 ບໍລິສັດພາຍໃນປີ 2020 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົາເງິນທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໃນລາວ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ໂດຍການຢືນຢັນດັ່ງກ່າວນີ້ ຂອງທ່ານວັນຄຳ ໄດ້ມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງຈາກ ບໍລິິສັດຜະລິດໄຟຟ້າລາວມະຫາຊົນ (EDL-GEN) ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການອອກຮຸ້ນກູ້ ເພື່ອລະດົມເງິນທຶນຈາກຕະຫລາດທຶນຂອງປະເທດໄທ ເມື່ອເດືອນທັນວາ ປີ 2014 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງປາກົດວ່າ ມີນັກລົງທຶນໃນໄທ ໄດ້ພາກັນຈອງຊື້ຮຸ້ນກູ້ຂອງ ບໍລິສັດ EDL-GEN ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມກວ່າ 12,490 ລ້ານບາດ ໂດຍເກີນເປົ້າໝາຍທີ່ EDL-GEN ໄດ້ວາງເອົາໄວ້ກວ່າ 2 ເທົ່າຕົວ ແລະ ທີ່ຜ່ານມາ EDL-GEN ກໍໄດ້ສຳເລັດການອອກຮຸ້ນກູ້ ດັ່ງກ່າວເພື່ອສົ່ງມອບໃຫ້ກັບບັນດານັກລົງທຶນໃນໄທ ໄປຢ່າງຄົບຖ້ວນໃນມູນຄ່າລວມ 6,500ລ້ານບາດແລ້ວ.

ກະຊວງການເງິນຂອງລາວ ໄດ້ອະນຸມັດແຜນການລະດົມເງິນທຶນຂອງບໍລິສັດ EDL-GEN ຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອຕົ້ນປີ 2014 ຊຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ EDL-GEN ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກສຳນັກງານຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຫລັກຊັບແຫ່ງຊາດລາວ ແລະ ສຳນັກງານບໍລິຫານໜີ້ສາທາລະນະແຫ່ງປະເທດໄທ ອັນເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ EDL-GEN ສາມາດອອກຮຸ້ນກູ້ເພື່ອລະດົມເງິນທຶນ ໃນຕະຫຼາດທຶນໄທໄດ້ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.

ໂດຍພາຍໃຕ້ແຜນການດັ່ງກ່າວນີ້ EDL-GEN ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະລະດົມເງິນທຶນໃຫ້ໄດ້ ໃນມູນຄ່າລວມບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 1,000 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຈະໄດ້ນຳມາໃຊ້ໃນໂຄງການພັດທະນາແຫລ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລາວ ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງ EDL-GEN ໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 881ເມກາວັດ ໃນປັດຈຸບັນ ເປັນບໍ່ນ້ອຍກວ່າ 2,272 ເມກາວັດ ພາຍໃນປີ 2020.

ນອກຈາກການລະດົມເງິນທຶນໃນມູນຄ່າ 6,500 ລ້ານບາດ ຫຼືປະມານ 200 ລ້ານໂດລາ ຈາກຕະຫຼາດຫລັກຊັບຂອງໄທດັ່ງກ່າວແລ້ວ ບໍລິສັດ EDL-GEN ຍັງໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະລະດົມເງິນທຶນ ຈາກຕະຫຼາດເງິນທຶນ ໃນມາເລເຊຍ ແລະສິງກະໂປອີກດ້ວຍ ໂດຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ຂອງຄະນະກຳມະການບໍລິຫານໜີ້ສິນສາທາລະນະແຫ່ງຊາດຂອງທັງ 2 ປະເທດດັ່ງກ່າວ ແລະກໍຄາດໝາຍວ່າ ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນມໍ່ໆນີ້ ໂດຍຫລັງຈາກນັ້ນ EDL-GEN ກໍຈະສາມາດສະເໜີຂາຍພັນທະບັດໃນຕະຫຼາດຫລັກຊັບຂອງມາເລເຊຍ ແລະ ສິງກະໂປ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເງິນທຶນຄົບ 1,000 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່ໄປ.

ປັດຈຸບັນມີ 4 ບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫລັກຊັບແຫ່ງຊາດລາວ ໂດຍນອກຈາກEDL-GEN ແລ້ວ ກໍມີທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດມະຫາຊົນ (BCEL) ບໍລິສັດLao World ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ Petroleum Trading Lao ມະຫາຊົນ ໂດຍຮຸ້ນມີລາຄາຊື້-ຂາຍສະເລ່ຍ 6,900 ກີບ, 5,900 ກີບ, 7,900 ກີບ ແລະ 3,000 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນຕາມລຳດັບ.

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ການທີ່ຕະຫຼາດຫລັກຊັບແຫ່ງຊາດລາວ ຈະອະນຸມັດໃຫ້ບໍລິສັດມະຫາຊົນໃດ ສາມາດທີ່ຈະຂຶ້ນທະບຽນໄດ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ນັ້ນ ກໍມີເງື່ອນໄຂວ່າ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ທີ່ຈະຂຶ້ນທະບຽນນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີການພັດທະນາລະບົບບັນຊີ ແລະ ມີລະບົບການບໍລິຫານງານ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ຊີ້ນຳຂົງເຂດເສດຖະກິດ ການຜະລິດ ແລະ ຈະລາຈອນໃນຖານະປະທານ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຕະຫຼາດຫລັກຊັບແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ແຈງວ່າ:

“ແຕ່ວ່າ ຄັນຖ້າພວກເຂົາບໍ່ກຽມພ້ອມໄດ້ຕາມອັນນີ້ນິ ຂ້ອຍກະບໍ່ຮັບ ຍົກຕົວຢ່າງບໍລິສັດນີ້ ທີ່ເຈົ້າມານີ້ ຄັນເຈົ້າມີໜີ້ສິນມະຫາສານແລ້ວ ຍັງຈະເອົາເຂົ້າມາ ແມ່ນໃຜຈະມາຊື້ກັບເຈົ້າ ຫຼືວ່າ ຢູ່ໃນບໍລິສັດ ໂຄງສ້າງການຈັດຕັ້ງຂອງເຈົ້າ ກໍບໍ່ດີຜູ້ອຳນວຍການນີ້ເດ້ ເຂົາສົງໄສວ່າ ໝໍນີ້ມີ ປາກົດການສໍ້ໂກງແລ້ວ ຄົນທັງຫຼາຍເຂົາກໍຮູ້ກັນເດ້ເນາະ ອັນນີ້ໄດ້ເວົ້າກັນລະອຽດສົມຄວນ.”

ໂດຍຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ຕະຫຼາດຫລັກຊັບແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ດຳເນີນການສຳຫລວດ ບໍລິສັດຢູ່ໃນລາວຈຳນວນ 1,087 ລາຍ ຊຶ່ງພົບວ່າ ມີຢູ່ 38 ບໍລິສັດທີ່ມີເງື່ອນໄຂຫາກແຕ່ກໍປາກົດວ່າ ມີຢູ່ 20 ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຈຳນົງ ທີ່ຈະຂໍຂຶ້ນທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫລັກຊັບແຫ່ງຊາດລາວ ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.

ທີ່ມາ http://lao.voanews.com/