ທະເລເກືອ Salar de Uyuni ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນໂລກ

Salar de Uyuni ເປັນທະເລເກືອທີ່ໃຫ່ຍຈົນໄດ້ຊື່ວ່າເປັນແກ້ວເງົາທີ່ໃຫ່ຍທີ່ສຸດໃນໂລກແຫ່ງໜຶ່ງເປັນພື້ນທີພ້ຽງທີປະກອບດ້ວຍເກືອຈຳນວນຫຼາຍມີເນື້ອທີ 10,582 ກິໂລແມັດ ເປັນທະເລເກືອທີໃຫ່ຍທີ່ສຸດຂອງໂລກຢູ່ລະຫວ່າງກາງຂອງ Potosi ແລະ Oruro ຕອນໃຕ້ຂອງປະເທດໂບລິເວີຍຖ້າມາຕອນໜ້າຝົນກໍ່ຈະຄືວ່າຢູ່ກາງທະເລທີສະທ້ອນກັບທ້ອງຟ້າຄືກັບແຍ່ງແວ່ນ