ທະນາຄານໂລກ ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມ ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງທົ່ວລາວ

ທະນະ​ຄານໂລກໄດ້ຈັດສັນເງິນທຶນໃນມູນຄ່າລວມ 96 ຕື້ກີບສຳລັບຕອບສະໜອງ ເປັນເງິນທຶນກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໃນທົ່ວປະເທດ ລາວ ໃນສົກປີ2014 ຫາ 2015 ນີ້.                                   ທ່ານ ສົມດີ ອິນມີໄຊ ຫົວໜ້າກົມສົ່ງເສີມນັກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ ຊຶ່ງເປັນໜ່ວຍງານໃນສັງກັດກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ທະນາຄານໂລກ ໄດ້ຕົກລົງຈັດສັນເງິນທຶນໃນມູນ ຄ່າລວມ 96 ຕື້ກີບ ຫຼືປະມານ 12 ລ້ານ ໂດລາເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ ໃນການຕອບສະໜອງເງິນທຶນກູ້ຢືມໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະຂະໜາດກາງໃນທົ່ວປະເທດລາວ ໃນຕະຫຼອດແຜນການປະຈຳປີ 2014 ຫາ 2015 ທີ່ກຳລັງຈະສິ້ນສຸດການວາງແຜນລົງ ໃນເດືອນກັນຍາ 2015 ນີ້.

………………………………………….

ຂໍ້ຂອບໃຈທີ່ມາ : http://www.kidork.com/control-center/post/create