ທະນາຄານໂລກ ສະໜອງທຶນ 68 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ລາວ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານການເງິນ ຈາກທະນາ ຄານໂລກ ຈຳນວນ 68 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນ 3 ໂຄງການຄື: ໂຄງການປັບປຸງ ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂຄງ ການພັດທະນາ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ຂະແໜງ ສາທາລະນະສຸກ-ໂພສະນາການ ແລະ ໂຄງການກອງທຶນ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໄລຍະ 2 .
ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການເງິນ ກ່າວວ່າ: ໃນ​ເງິນຈຳນວນ 32,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການ ປັບປຸງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ ​ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອ ວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃນການປັບປຸງຕາໜ່າງ ການແຈກໄຟຟ້າ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມແນ່ນອນ ໃນການ ສະໜອງໄຟຟ້າ ຢູ່ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຈຳນວນ 26,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈະນຳໃຊ້ໃນໂຄງການ ພັດທະນາການຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານ ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ ແນ່ໃສ່ປັບປຸງສຸຂະພາບ ສຳລັບແມ່ຍິງ-ເດັກນ້ອຍ​ ຜ່ານການສະ ໜັບສະໜູນ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງແມ່-ເດັກ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ອັນຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ ພາວະເດັກນ້ອຍເຕ້ຍ, ຈ່ອຍກວ່າມາດຕະຖານ ຫລຸດລົງ ພ້ອມເພີ່ມອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການລ້ຽງລູກ ດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່, ດ້ານອັດຕາ ການຕາຍຂອງແມ່ ຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ດ້ວຍຫລາຍວິທີ ເປັນຕົ້ນການສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ແມ່ຍິງ ສາມາດເຂົ້າເຖິງການ ວາງແຜນຄອບຄົວ ຫລາຍກວ່າເກົ່າ, ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການກວດທ້ອງ ກ່ອນເກີດ ແລະ ເພີ່ມຈຳນວນ ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ເກີດລູກ ໂດຍມີແພດຊ່ວຍ ແລະອີກຈຳນວນ 11,6 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດຈະນໍາໃຊ້ເຂົ້າ ໃນໂຄງການກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກໄລຍະ II ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍ ປັບປຸງຄວາມສາມາດ ໃນການເຂົ້າເຖິງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ນຳໃຊ້ການບໍລິການຕ່າງໆ ສຳລັບຊຸມຊົນ ທີ່ທຸກຍາກໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍສ້າງໂຮງຮຽນ, ຫ້ອງກວດພະຍາດ, ຫົນທາງ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງ ແລະ ລະບົບການສະໜອງ ນ້ຳດື່ມ ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກ ​ແຕ່ໂຄງການນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອ ຈາກລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ຕື່ມອີກ 2,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ພິທີເຊັນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2015 ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ຕາງໜ້າໃຫ້ ແກ່ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປລາວ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທ່ານ ອູຣິກ ຊັກຄາວຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທະນາຄານໂລກ ປະຈຳອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ມີບັນດາພະນັກງານ ຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ທີ່​ມາ: www.kpl.gov.la