ທະນາຄານໂລກໃຫ້ກູ້ 200 ຕື້ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງເສັ້ນທາງໃນລາວ

ທະນາຄານໂລກສືບຕໍ່ໃຫ້ເງິນກູ້ ຢືມດອກເບ້ຍຕ່ຳເປັນມູນຄ່າ 200 ກວ່າຕື້ກີບ ຫຼື 25 ລ້ານໂດລາແກ່ ສປປ ລາວ ເປັນໄລຍະທີ 2 ຕິດຕໍ່ກັນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ລະບົບບໍາລຸງຮັກສາແລະປັບປຸງການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງເສັ້ນທາງໃນທົ່ວປະເທດ
ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜ່ຶ່ງຂອງແຜນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອສ້າງເສັ້ນທາງ ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫ້ມີຄວາມຄົງທົນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດພິທີເຊັນສັນຍາກູ້ຢືມລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນ ແລະທະນາຄານໂລກໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນ ທີ 7 ກຸມພານີ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

     ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງກ່າວວ່າ: “ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ ພວກເຮົາກັບທະນາຄານໂລກໃນວຽກງານບໍາລຸງຮັກສາເສັ້ນທາງໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເສັ້ນທາງມີສະພາບດີ ແລະປອດໄພ ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ທັງຈະຊວ່ຍເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການມີເສັ້ນທາງທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດປີ”.

     ໂຄງການໄລຍະ II ນີ້ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການບໍາລຸງຮັກສາເສັ້ນທາງໃນ 6 ແຂວງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມ, ດິນເຈື່ອນ ແລະໄພພິບັດທໍາມະຊາດອື່ນໆລວມມີ: ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ, ອຸດົມໄຊ, ຊຽງຂວາງ, ໄຊຍະບູລີ, ແລະບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍຈະຊ່ວຍຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທີ່ເປັນພື້ນຖານເປັນຕົ້ນໂຮງຮຽນ ແລະຕະຫຼາດຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນ 1,6 ລ້ານຄົນໄດ້ຕະຫຼອດປີ ຊຶ່ງການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນເທື່ອນີ້ກໍ່ຍ້ອນໜຶ່ງໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງຕໍ່ໄພນໍ້າຖ້ວມ, ແຫ້ງແລ້ງ ແລະພະຍຸພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງປະເທດເຫຼົ່ານີ້ມັກຖືກກະທົບຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຖີ່ ແລະຄວາມຮຸນແຮງ ຂອງໄພພິບັດທຳມະຊາດ ເນື່ອງມາຈາກການປ່ຽນແປງດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

     ທ່ານ ອູລິກ ຊະຄາວ ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານໂລກປະຈໍາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ກ່າວວ່າ: “ທະນາຄານໂລກມີຄວາມຍິນດີສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການສ້າງເສັ້ນທາງທີ່ດີ, ປອດໄພຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ແລະມີຄວາມທົນທານສູງຂຶ້ນຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ” ທ່ານຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: “ເສັ້ນທາງທີ່ດີຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບັນຫາເສັ້ນທາງຖືກຕັດຂາດ ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະການເຂົ້າເຖິງໂອກາດໃນການສ້າງລາຍໄດ້ ແລະບໍລິການສັງຄົມທີ່ເປັນພື້ນຖານ.”

    ການຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນໄລຍະ II ນີ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍສະພາບໍລິຫານຂອງທະນາຄານໂລກເມື່ອເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ແລະເປັນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະມາຄົມ ເພື່ອການພັດທະນາສາກົນ (IDA) ຊຶ່ງເປັນກອງທຶນຂອງທະນາຄານໂລກທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາໂຄງການດ່ັງກ່າວນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບການສົມທົບທຶນຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະກອງທຶນພັດທະນານໍດິກ (NDF). ນອກຈາກນັ້ນ, ທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນຂອງເອີຣົບ (EIB) ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈ ໃນການປະກອບທຶນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການອີກດ້ວຍ.

 

ທີ່ມາ: ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ