ຖ້ຳ Cueva de las Manos ຫຼື ຖ້ຳຝ່າມື

ຮູບທີ່ສວຍງາມກໍ່ມີຫຼາຍຢູ່ຕາມທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ໃນທົ່ວໂລກ ແຕ່ວ່າມີບາງແຫ່ງກໍ່ມີຮູບແປກກ່ວາບ່ອນອື່ນເຊັ່ນ ຖ້ຳ Cueva de las Manos ຫຼື ຖ້ຳຝ່າມື ຢູ່ໃນເຂດປາຕາໂກເນີຍເມືອງຊານຕາດູ ປະເທດອາເຈນຕິນາທີ່ໄດ້ຮັບການປະກາດເປັນມໍລະດົກໂລກໃນປີຄ.ສ1999     

 

 

ຮູບຖ່າຍຖ້ຳຝ່າມືນີ້ມີຄວາມເກົ່າແກ່ປະມານ 9,500-13,000 ປີ ແລະ ມີຮູບທີແປກຕ່າງຈາກບ່ອນອື່ນຄື: ຮູບຝ່າມືເຫຼົ່ານີ້ມີຫຼາຍກ່ວາ 2,000 ຮູບເປັນຮູບມືຕິດກັບຜາຖ້ຳ ຍາວ 600 ແມັດພາຍໃນຖ້ຳມືຈະເປັນມືຊ້າຍມັນບົ່ງບອກວ່າ  ຜູ້ທີ່ຈະເຮັດນີ້ໃຊ້ມືໂຕເອງເປັນຕົວຢ່າງ  ແລະ ໃຊ້ມືຂວາສີດສີລົງໃສສີທີ່ນຳມາໃຊ້ນັ້ນເປັນສີທີ່ເກິດຈາກການປະສົມແຮ່ລາຕຸຕາມທຳມະຊາດຈຳພວກເຫຼັກອອກໄຊສີແດງ ແລະ ມ່ວງ ດິນສີຂາວເປັນຕົ້ນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ທີ່ສ້າງຮູບມືເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງການໃຊ້ສີແລ້ວກໍ່ຍັງມີຮູບອື່ນໆເຊັ່ນຮູບການລ່າສັດ ແລະ ສະ ແດງວິຖີຊີວິດຕ່າງໆຂອງຄົນໃນຍຸກນັ້ນກ່ອນທີ່ດິນແດນ ປາຕາໂກເນີຍ ແຫ່ງນີ້ຈະຖືກຄົ້ນພົບ ແລະ ຖືກຢຶດຄອງໂດຍຊາວສະເປນ  ຈົນເຮັດໃຫ້ປ່ຽນພື້ນທີ່ແຖວນີ້ເປັນທົ່ງຫຍ້າ,​ ເຮັດໃຫວິຖີຊີວິດຂອງຊາວພື້ນເມືອງສີ້ນສຸດລົງ.