ຖ້ຳພະຍາອິນ ແຂວງຄຳມ່ວນ

ຊື່ຂອງຖ້ຳຖືກຕັ້ງຂຶ້ນຕາມຊື່ຂອງເທບພະເຈົ້າອົງໜຶ່ງໃນນິທານຟື້ນບ້ານຂອງລາວຊຶ່ງມີຄວາມກ່ຽວພັນກັນລະຫວ່າງມະນຸດກັບເທບພະເຈົ້າ. ຖ້ຳນີ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດີ ຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນເປັນຖ້ຳທີ່ມີຄວາມສວຍງາມ, ບໍລິເວນປາກຖ້ຳມີຄວາມສູງຊັນເຮັດດ້ວຍຊີເມັນ ພາຍໃນຖ້ຳມະຄວາມສ່ວຍງາມດ້ວຍຫີນງອກ, ຫີນຍ້ອຍ ແລະ ເປັນບ່ອນປະດິດສະຖານຂອງພະພຸດທະຮູບຫຼາຍອົງ. ຖ້ຳ ແຫ່ງນີ້ຕັ້ງຢູ່ຫ່າຈາກຕົວເມືອງທ່າແຂກໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ 17 ກິໂລແມັດຕາມທາງເລກທີ່ 12.

ຖ້ຳພະຍາອີນ: ຖ້ຳພະຍາອິນກໍ່ເປັນຖ້ຳຊອດປາກຖ້ຳສູງຫ່າງຈາກຫນ້າດິນປະມານ 15 m ເວລາເຮົາຢືນຢູ່ປາກຖ້ຳຈະມີສາຍ ລົມເຢັນພັດຜ່ານມາຕະຫລອດ,ຖ້ຳນີ້ຫ່າງຈາກ ບ້ານສອງຄອນເມືອງທ່າແຂກປະມານ 300 m ຫ່າງຈາກເມືອງທ່າແຂກ ຕາມທາງເລກ 12 ປະມານ 15 km ຊຶ່ງພໍດີກັບບ່ອນທາງຜ່ານຜາຮອມນັ້ນເອງ.ເວລາເຮົາອອກຈາກທ່າ ແຂກໄປຈະຢູ່ກ້ຳ ຊ້າຍມີປະຕູຂົງບົ່ງບອກເຖິ່ງທາງເຂົ້າດຫ່າງຈາກທາງເລກທີ່ 12 ເຂົ້າໄປ ປະມານ 200 m ກໍ່ຈະເຖິ່ງປາກຖ້ຳ ພາຍໃນຖ້ຳພະ ອິນກໍ່ມີພະພຸດທະຮູບຫລາຍອົງທີ່ມີ ຊາວບ້ານເອົາໄປປະດິດສະຖານໄວ້,ຕາມການສັນ ລະສູດອາດຈະແມ່ນເປັນການແກ້ ບົນຢ່າງໃດຢ່າງຫນຶ່ງຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຜູ້ໄປບົນໄວ້, ນອກນັ້ນຍັງມີຫີນຍ້ອຍອັນງົດງາມມີວັງນ້ຳຍາວ ໂຄ້ງໄປຕາມ ຖ້ຳປະມານ 20 ​​​​- 30 m, ເມື່ອຍາງອອກຊອດຖ້ຳພະຍາອິນ ແລ້ວສາມາດຍ່າງໄປພັກຜ່ອນຢູ່ວັງສັນຕິພາບ“ ທ່າຝຣັ່ງ ” ຊຶ່ງ​ໄລຍະຫ່າງຫາກັນປະມານ 600 - 700 m ເທົ້ານັ້ນເອງ.