ຖ້ຳຜາສິງເມືອງບໍລິຄັນ. (ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ)

ທຳມະຊາດຂອງຖ້ຳຫີນ ທີ່ມີຄວາມງາມໄປອີກແບບໜື່ງ, ປາກຖ້ຳມີຫີນສີເຫຼືອງ ຄ້າຍຄືກັບໂຕສິງ ​ນັ່ງຍາມຢູ່ປະຕູທາງເຂົ້າ. ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດ ຕາເວັນອອກຂອງ ບ້ານຜາເມືອງ, ເມືອງບໍລິຄັນ.

.........................................................
ຂໍຂອບໃຈທີມາ : http://www.laogov.gov.la