ຖ້ຳຊ້າງ

    ຢູ່ໃນຖ້ຳຫີນປູນໄດ້ກໍ່ໂຕຄ້າຍຄືກັນກັບຮູບຊ້າງໃນໄລຍະບູນປີໃໝ່ລາວມີຜູ້ຄົນໄປສົ່ງນ້ຳບູຊາຫົວຊ້າງຕາມປະເພນີ. ຖ້ຳນີ້ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງທ່າແຂກໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໝືອ 9 ກິໂລແມັດ, ຕາມທາງເລກທີ 12 (ທາງໄປເມືອງມະຫາ ໄຊ) ຮອດທາງແຍກຢູ່ກິໂລແມັດທີ 7 ລ້ຽວຂວາຈາກນັ້ນທ່ານຈະຫລຽວເຫັນປາກຖ້ຳ.

    ຖ້ຳ​ພະ​ບ້ານ​ຖ້ຳ​(ຖ້ຳຊ້າງ) ຕັ້ງ​ຢູ່​ບ້ານ​ຖ້ຳເມືອງ​ທ່າ​ແຂກ ຫ່າງ​ຈາກ​ຕົວ​ເມືອງ​ທ່າ​​ແຂກ​ປະມານ   8 km ໄປ​ຕາມ​ທາງ​ເລກ 12 ພາຍ​ໃນ​ຖ້ຳ​ຈະ​ມີ​ພະພຸດທະ​ຮູບ, ມີ​ຮູບ​ປັ້ນອົງຄະລັກຕ່າງໆ ສິ່ງທັງຫມົດນັ້ນພູມປັນຍາສັດທາຂອງຊາວພຸດໄດ້ພ້ອນກັນສ້າງ ແລະ ເອົາໄປປະດິດໄວ້ແຕ່ໃນສ່ວນທີ່ເປັນທຳມະຊາດນັ້ນ ພາຍໃນຖ້ຳກໍ່ມີຫີນທີ່ເປັນຮູບສັດຕ່າງໆເຊິ່ງແລ້ວແຕ່ຜູ້ທີ່ພົບເຫັນ ຈະໃຫ້ຈີນຕະນາການ, ມີຫີບໃສ່ໃບລານທີ່ເຮັດນດ້ວຍຫີນຢູ່ກຳຊ້າຍຂອງຖ້ຳ (ກັງເກດເວ ລາເຮົາເຂົ້າປາກຖ້ຳ)

ສ່ວນປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງຖ້ຳແຫ່ງນີ້ທະຫານອາສາສະມັກຫວຽດນາມທີ່ີປະຕິບັດຫນ້າທີ່ຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ກັບທະຫານກອງ ທັບລາວ ອິດສະລະໄດ້ສະລະຊີບເປັນຈຳນວນນັບຣ້ອຍໃນຊ່ວງຊຸມປີ 1960 ຂອງສັດຕະວັດທີ່ 20 ຈຸດພິເສດຂອງຖ້ຳນີ້ ແມ່ນ ປິ່ນຫນ້າ ໃສ່ກັບຍາມ ບ່າຍຄ້ອຍແລງລົງແສງສະທ້ອນຈາກພະ ອາທິດໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຣົາສາມາດເບິ່ງ ເຫັນທຸກສິ່ງໃນບໍລິ ເວນປາກຖ້ຳໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ ໄຟສາຍເຍືອງທາງ.