ຖ້ຳຊຽງລຽບ ເມືອງທ່າເເຂກ ເເຂວງຄຳມ່ວນ

ຖ້ຳຊຽງລຽບ ເມືອງທ່າເເຂກ ເເຂວງຄຳມ່ວນ

ຖ້ຳຊຽງລຽບ ເມືອງທ່າເເຂກ ເເຂວງຄຳມ່ວນ

      ປາກຖ້ຳທີ່ສວຍງາມນີ້ຢູ່ຕິນຜາຫີນຊຶ່ງມີລວງສູງ 30 ແມັດ. “ຊຽງ” ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ທີ່ເຄີຍບວດເປັນສຳມະເນນ ແລະ “ລຽບ” ໝາຍຄວາມວ່າຍ່າງອ້ອມ. ຕາມນິທານໄວ້ເວົ້າວ່າແຕ່ກ່ອນມີຊຽງນ້ອຍຜູ້ໜຶ່ງມັກລູກສາວພະລືສີ ລາວໄດ້ຍ່າງອ້ອມບໍ ລິເວນນັ້ນເພື່ອຫາໂອກາດເຂົ້າໄປລັກເອົານາງຢູ່ໃນຖ້ຳ. ປະຈຸບັນນີ້ຢູ່ໃນຖ້ຳດັ່ງກ່າວເປັນບ່ອນອາໃສຂອງປາຝາ ແລະ ຝູງໂຕເຈຍ. ຖ້ຳນີ້ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງທ່າແຂກໄປທາງທິດຕາ ເວັນອອກສຽງເໜືອ 14 ກິໂລແມັດຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 12. ຢູ່ໃກ້ກັບບ້ານສອງຄອນ.www.khammouanetourism.com