ຖ່າຍເບົາລຳບາກສ່ຽງພະຍາດຕ່ອມລູກໝາກ

ຖ່າຍເບົາລຳບາກສ່ຽງພະຍາດຕ່ອມລູກໝາກ

ບໍ່ແມ່ນ​ພຽງແຕ່​ຜູ້ຍິງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ເບິ່ງແຍງ​ໃສ່​ໃຈ​ເລື່ອງ​ການ​ຖ່າຍເບົາແຕ່​ໃນ​ຍຸກ​ສະໄໝ​ນີ້​ແລ້ວ​​ຜູ້​ຊາຍ​ຕ້ອງ​ຫັນ​ມາ​ເບິ່ງແຍງ​ໃສ່​ໃຈ​​ເຊັ່ນ​ກັນໂດຍ​ສະເພາະ​​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ມີ​ອາການ​ຖ່າຍເບົາລຳ​ບາກ​ອາດ​ຕົກ​ຢູ່ໃນ​ກຸ່ມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ພະຍາດ​ຕ່ອມ​ລູກ​ໝາກໄດ້

ພະຍາດ​ຕ່ອມ​ລູກ​​ໝາກ​​ເກີດ​ຈາກ​ຫລາຍ​ປັດ​ໄຈຢ່າງທໍາອິດ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ກ່ຽວກັບ​ອາ​ຍຸຊຶ່ງ​ຜູ້​ຊາຍ​ອາ​ຍຸ​ກາຍ 40 ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປຕ່ອມ​ລູກ​ໝາກ​ຈະ​ຄ່ອຍ​ໆໃຫຍ່​ຂຶ້ນແລະ​ເມື່ອ​ອາ​ຍຸ50ປີ​ຂຶ້ນ​ໄປຈະ​ເລີ່ມ​ມີ​ອາການ​ຂອງ​ຕ່ອມ​ລູກ​ໝາກ​ໃຫຍ່ 2. ກໍາມະພັນ 3. ຮໍ​ໂມນ​ເພດ​ຊາຍທີ່​ເຮົາ​ເອີ້ນວ່າ Dihydrotestosterone ຊຶ່ງ​ຮໍ​ໂມນ​ນີ້​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ຕໍ່​ຕ່ອມ​ລູກ​​ໝາກເປັນ​ອາຫານ​ທີ່​ມາ​ລ້ຽງ​ຕ່ອມ​ລູກ​​ໝາກສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ຕ່ອມ​ລູກ​​ໝາກ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນພໍ​ເມື່ອ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ​ກໍ​ຈະ​ໄປ​ກົດ​ທໍ່​ຍ່ຽວເຮັດໃຫ້​ມີ​ອາການ​ປວດ​ຍ່ຽວ​ເລື້ອຍໆແລະ​ເຮັດໃຫ້​ຍ່ຽວ​ລຳ​ບາກ

ທັງ​ນີ້​ສັນ​ຍານ​ທີ່​ບອກວ່າເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ເປັນ​ພະຍາດ​ນີ້​ຢູ່​ຄືເວລາ​ຍ່ຽວ​​ບໍ່​ແຮງຫລື​ຍ່ຽວ​ຕ້ອງ​ໃຊ້​ແຮງ​ເບັ່ງ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນຍ່ຽວ​ແລ້ວ​ບໍ່​ໝົດ​ບາງເທື່ອ​ຍ່ຽວ​ສຳເລັດ​ແລ້ວ​ມີ​ນ້ຳ​ຍ່ຽວ​ຢອດ​​ອອກ​ມາ​ເຮັດໃຫ້​ເປິ​ເປື້ອນ​ໄດ້ອັນ​ນີ້​ເປັນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ພາ​ວະ​ອຸດ​ກັ້ນ

ສ່ວນ​ອີກ​ພາ​ວະ​ໜຶ່ງ​ເອີ້ນວ່າ Irritative Symptoms ຫຼື ​ເອີ້ນວ່າ ພາ​ວະ​ການ​ລະ​ຄາຍ​ເຄືອງໃນ​ສ່ວນ​ນີ້​ພໍ​ຕ່ອມ​ລູກ​​ໝາກ​ທີ່​ໄປ​ອຸດ​ກັ້ນ​ຍ່ຽວ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນເຮັດໃຫ້​ກະເພາະ​ຍ່ຽວ​ ມີ​ການ​ປັ້ນ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນສົ່ງ​ຜົນ​ໃຫ້​ຄົນ​ໄຂ້​ຍ່ຽວ​ເລື້ອຍໆຫລື​ບາງ​ທີ​ມີ​ຍ່ຽວ​ແລ້ວ​ແສບ​ຂັດ ຫລື​ ຍ່ຽວ​ເລື້ອຍ​ໆໃນໄລຍະ​ກາງ​ຄືນຫລື​ບາງ​ຄົນ​ກັ້ນ​ຍ່ຽວ​ບໍ່​ຢູ່ເຊັ່ນ:ເວລາ​ປວດ​ຍ່ຽວ​ຕ້ອງ​ຮີບ​ເຂົ້າ​ຫ້ອງ​ນ້ຳ​ທັນ​ທີເປັນ​ອາການ​ທີ່​ບົ່ງ​ບອກ​ວ່າ​ອາດຈະ​ເປັນ​ຕ່ອມ​ລູກ​​ໝາກ​

ສຳລັບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ປິ່ນປົວຖ້າ​ຄົນ​ໄຂ້​ຍັງມີ​ອາການ​ທີ່​ບໍ່ຫຼາຍແພດ​ຈະໃຫ້​ຄົນ​ໄຂ້​ປັບ​ປ່ຽນ Life Styleຫລື​ປັບ​ປ່ຽນ​ພຶດຕິກຳ​ຂອງ​ຄົນ​ໄຂ້​ໄດ້ສ່ວນ​ກຸ່ມ​ຄົນ​ໄຂ້​  ທີ່​ມີ​ອາການ​ປານ​ກາງເຖິງ​ຂັ້ນ​ຮຸນແຮງແພດ​ຈະ​ປິ່ນປົວ​ດ້ວຍ​ການ​ໃຫ້​ຢາ​ອັນ​ດັບ​ທໍາອິດແຕ່​ຖ້າ​ຄົນ​ໄຂ້​ທີ່​ປິ່ນປົວ​ດ້ວຍ​ຢາ​ແລ້ວ​ບໍ່​ຕອບສະໜອງ ຄົນ​ໄຂ້​ອາດ​ໄດ້ຮັບ​ການ​ປິ່ນປົວ​ດ້ວຍ​ການ​ຜ່າ​ຕັດຊຶ່ງ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ຕ່ອມ​ລູກ​​ໝາກ​​ມີ​ນຳກັນ2ວິທີຄື:ວິທີ​ທໍາອິດ​ເປັນ​ວິທີ​ດັ່ງ​ເດີມ​ທີ່​ມີ​ການ​ຜ່າ​ຕັດ​ທາງ​ໜ້າ​ທ້ອງເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ຊີ້ນຕ່ອມ​ລູກ​ໝາກ​ທີ່​ອຸດ​ກັ້ນ​ທໍ່​ຍ່ຽວ​ອອກເຮັດໃຫ້​ຄົນ​ໄຂ້​ຍ່ຽວ​ໄດ້​ດີ​ຂຶ້ນ 2.ຜ່າ​ຕັດ​ດ້ວຍ​ວິທີ​ສ່ອງ​ກ້ອງຊຶ່ງ​ປະຈຸບັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຈະ​ໃຊ້​ວິທີ​ທາງ​ສ່ອງ​ກ້ອງ​ຫລາຍ ກວ່າ ຊຶ່ງ​ໃນ​ກໍລະນີ​ນີ້​ຄົນ​ໄຂ້​ຈະ​ຖືກ​ລັອກ​ຫລັງ​ຫລື​ດົມ​ຢາ​ສະຫລົບເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ສ່ອງ​ກ້ອງ​ເຂົ້າໄປ​ທີ່​ທໍ່​ຍ່ຽວໄປ​ຈົນ​ເຖິງ​ຕ່ອມ​ລູກ​​ໝາກ ພໍ​ໄປ​ເຖິງ​ຕ່ອມ​ລູກ​​ໝາກ​ແລ້ວ​ແພດ​ຈະ​ໃຊ້​ວິທີ​ການ​ຄວ້ານ​ຫລື​ຈີ້​ດ້ວຍ​ໄຟ​ຟ້າ​ເຮັດໃຫ້​ຊີ້ນຕ່ອມ​ລູກ​​ໝາກ​ທີ່​ອຸດ​ກັ້ນ​ຂອງ​ທໍ່​ຍ່ຽວ​ໂລ່ງ​ຂຶ້ນເຮັດໃຫ້​ຄຸນນະພາບ​ຊີວິດ​ຂອງ​ຄົນ​ໄຂ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ກໍ​ຈະ​ຍ່ຽວ​ໄດ້​ດີ​ຂຶ້ນ

ຖ້າ​ພົບ​ອາການ​ຜິດ​ປົກກະຕິ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​​ຕ້ອງ​ຮີບ​ພົບ​ແພດໝໍ​ເຂົ້າ​ມາ​ກວດ​ປິ່ນປົວ​ກ່ອນ​ໃຫ້​ທັນ​ທີແລະ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ປິ່ນປົວ​ຕາມ​ວິທີ​ທີ​ເໝາະ​ສົມ