ຕ້ອງລອງ ເຊລລູໄລຂອງເຈົ້າຈະຫາຍໄປພຽງແຕ່ເຈົ້າໃຊ້ ໃຍໝາກບວບຂັດໂຕ

ຕ້ອງລອງ ເຊລລູໄລຂອງເຈົ້າຈະຫາຍໄປພຽງແຕ່ເຈົ້າໃຊ້ ໃຍໝາກບວບຂັດໂຕ

ທິບທີ່ດີທີ່ສຸດມື້ນີ້ແມ່ນໃຍໝາກບວບ ລົດເຊລລູໄລ ແລະ ຜ່ອນຄາຍສະບາຍຈິດງ່າຍໆ ຢູ່ບ້ານ ຈະເຮັດດ້ວຍຕົນເອງກໍ່ໄດ້ ຫຼື ຖ້າມີຜູ້ຊາຍຈັກຄົນກໍ່ດີ ເພາະເປັນເທັກນິກກ່ອນການອາບນ້ຳຂອງເຈົ້າ ພຽງແຕ່ເຈົ້າມີໃຍໝາກບວບ ໄປເບິ່ງວ່າມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຊລລູໄລຫາຍໄປໄດ້ແນວໃດ

 

ມາເລີ່ມເຮັດ

1.  ໃຊ້ໃຍໝາກບວບຂັດເບົາໆ ຍ້ອນຂຶ້ນມາຕັ້ງແຕ່ຫົວເຂົ່າມາຈົນເຖິງບໍລິເວນຂາ ເຮັດທັ້ງ 2 ຂ້າງ ທັ້ງຂາດ້ານໃນແລະຂາດ້ານນອກ

2. ຕາມມາໃຫ້ຂັດວົນເປັນເລກ 8 ເຮັດທັ້ງຂາດ້ານໃນແລະດ້ານນອກ

3. ມາເຖິງບໍລິເວນກົ້ນ ໃຫ້ໃຊ້ໃຍໝາກບວບຂັດວົນເບົາໆ ຈາກກາງແກ້ມກົ້ນມາເຖິງຂ້າງຕາມຮູບ ພາບ

4. ສຸດທ້າຍເປັນເໝືອນການນວດກະຊັບກົ້ນດ້ວຍການນວດແບບໂຕ L ຕາມຮູບພາບ

 

ງ່າຍໆ ພຽງເທົ່ານີ້ ສຳລັບຄົນທີ່ຫງຸດຫງິດກັບໄຂ່ມັນສ່ວນເກີນແລະເຊລລູໄລ ເທັກນິກນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜິວດີຂຶ້ນ ຊ່ວຍລະບາຍໄຂມັນທີ່ພອກຢູ່ຕາມເນື້ອຕົວ ແລ້ວຍັງຊ່ວຍກຳຈັດຜິວທີ່ຕາຍແລ້ວອອກໄປເພື່ອຜັດເຊລຜິວໃໝ່ ແຕ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເປັນ ອາທິດລະ 2 ເທື່ອ